Książki dla uczestników wykładów – symulacje


Serdecznie prosimy uczestników realizowanych u nas szkoleń i gier biznesowych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o przeglądnięcie poniższych książek w uzupełnieniu do treningu Gry Menedżerskie.
Informujemy w tym miejscu, iż opublikowana lista zawiera lektury wychodzące poza wąską wiedzę o symulacjach i służy do inspiracji odnośnie scenariusza projektowanych przez Naszych Uczestników symulacji.

 • Kształcenie Zachowań Menedżerskich w Rosnącej Jednostce Biznesowej, Norbert Turzeja
 • Szkolenia Techniczne, Alicja Elwik
 • Zasady pisowni polskiej
 • Encyklopedia techniki ,energia jądrowa
 • Podręcznik montera ręczny i elektromechaniczny urządzeń zab.
 • Gry biznesowe – podstawy teoretyczne
 • Zbiór zadań z geometri wykreślanej t1
 • Przesył Wielkich Mocy Elektrycznych
 • Operatorzy Zarys psychologi pracy
 • Chemia dla klasy L.O.
 • Metody statystyczne
 • Zarys elektrotechniki
 • Filtracja oleju paliwa i powietrza wtłokowych silników spalinowych
 • Miernictwo elektryczne w pytaniach i odpowiedziach
 • Systemy minikomputerowe.Organizacja i oprogramowanie
 • Odbiorniki radiowe
 • Przemysłowa produkcja prefabrykatów Technologia zbrojenia elementów
 • Łączniki energoelektryczne średnich napięć
 • Aparatura paliwowa silników wysokoprężnych czII Naprawa
 • Chemia organiczna t.2
 • Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych
 • Połączenia odkształceniowe.
 • Programowanie w języku Fortran
 • Encyklopedia techniki wojskowej
 • Wstawki i koronki szydełkowe
 • Czas energii
 • Elwro 800 Junior.Podręcznik
 • Zbiór zadań t.2
 • NOVELL w Polsce Lokalne sieci komputerowe i systemy operacyjne firmy NOVELL
 • System operacyjny MS-DOS 4.0/5.0
 • Quick BASIC
 • Nowy majsterkowicz.”Der neue Heimwerker”
 • Podręczny słownik niemiecko-polski. Wyd XIII. 1032 str., 20 cm
 • Chemia rolna 342 str., 24 cm
 • Leksykon medycyny niekonwencjonalnej 187 str., 24 cm
 • Macintosh dla opornych Wyd.I 335 str., 25 cm
 • Bazy danych Wyd.I 163 str., 24 cm
 • UNIX System operacyjny dla początkujących i zaawansowanych 202 str., 23 cm
 • Zbiór zadań z matematyki dla kandydatów na wyższe uczelnie Wyd.XII 584 str., 20 cm
 • Symulacje strategiczne – fundamenty praktyczne
 • Designer 4.0 w.polska i angielska 327 str., 23 cm
 • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Wyd I 225s 20cm
 • Chemia – zbiór zadań dla szkół średnich 229 str., 23 cm
 • Tłokowe silniki spalinowe średnio-i szybkoobrotowe 667s 24cm
 • Chemia nieorganiczna – Elementy 823 str., 24 cm
 • Leksykon rachunkowości 259 str,24 cm
 • English Course. 1 Practice Book Prot.nr 135-zamiany 128s.24cm
 • Matematyka t4 EIT Podręczniki akademic. wyd 8
 • Słownik wyrazów przeciwstawnych 200 str, 21 cm
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze t.1 Teoria i polityka 202 str, 24 cm
 • Kanalizacja miast i oczyszczanie ściekówLeksykon 450 str, 18 cm
 • Elementy prawa dla ekonomistów Wyd XII 301 str, 24 cm
 • Geometria.Przegląd wybranych zagadnień dla uczniów i studentów.
 • Wprowadzenie do systemów operacyjnych 250 str, 24 cm
 • Najpiękniejsze miejsca na Ziemi 304 str, 30 cm
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – komentarz 485 str, 20 cm
 • Matematyka – zbiór zadań cz I 333 str 21 cm
 • Nieliniowe obwody elektryczne 265 str, 24 cm
 • Podręcznik pierwszej pomocy 287 str, 20 cm
 • Księga przysłów polskich 601 str, 23 cm
 • Rachunkowość zarządcza.Koncepcje i zastosowania 857s 23cm
 • Spawanie zgrzewanie i cięcie metali. 707s 24cm
 • Geologia historyczna dla geografów 253 str, 24 cm
 • Rachunkowość. Czz. 3