Ogłoszenie – weryfikacja – Szkoła Dla Trenerów

Aktualności – weryfikacja – Kurs CoachówZ dniem dzisiejszym publikujemy aktualne zadania testowe dla kandydatów w programie „Akademia Wykładowców Biznesu:

Obowiązkiem szkoleniowca w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych wolontariuszy jednej z niżej wymienionych jednostek pozarządowych i fundacji, a potem przygotowanie dla tej jednostki kursu na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z poniższych problemów.

Głównym fragmentem zaliczenia winien być blog seminaryjny miękkie szkolenie z coachingu

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA TAKŻE NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • segmentacja i profilowanie pomocy dla klientów
 • Jak skutecznie zarządzać firmą wykorzystując kluczowe wskaźniki efektywności ?
 • Komunikacja interpersonalna z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi (gra szkoleniowa)
 • Ewaluacja szkoleń – narzędzia oceny efektywności szkoleń


  BAZA JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH ZALECANE JEST ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • PRZEMYSKI KLUB SPORTU I REKREACJI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH „PODKARPACIE”
 • KLUB SPORTOWY „UNIA” TUŁOWICE
 • SIEMIANOWICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI „IMPERIUM SŁOŃCA”
 • FUNDACJA POMOCY SZKOŁOM POLSKIM NA WSCHODZIE IM. TADEUSZA GONIEWICZA
 • STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA PRZEWLEKŁĄ OBTURACYJNĄ CHOROBĘ PŁUC „ODDECH”
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZAMKU W CHUDOWIE „CASTELLUM”
 • POLSKIE TOWARZYSTWO BADAŃ NAD OTYŁOŚCIĄ
 • „POMÓŻMY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W WIERZBICACH”
 • FUNDACJA RÓWNYCH SZANS
 • WROCŁAWSKI KLUB KOSZYKÓWKI
 • STOWARZYSZENIE „GRUPA MUZYCZNA MIKANO”
 • MOTOCROSS TEAM RAPACZ KLUB-MTR-OSIELEC
 • STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I ROZWOJU SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W KOŁOBRZEGU-„REKS”
 • FUNDACJA POMOCY ZWIERZĘTOM BEZDOMNYM „SZARA PRZYSTAŃ”
 • FUNDACJA POMOCY SZKOLE ZPO NR 2 WE WŁOSZCZOWIE „NASZA DWÓJKA”