Ćwiczenia integracyjne – materiały do pracy dyplomowej


Informujemy iż na programie Kształcenie Alternatywne i Symulacje Integracyjne polecamy poniższe zagadnienia do pracy dyplomowej:

  • symulacja zespołowa : „Ironia i intertekstualność w powieści Umberto Eco „Imię róży”” oraz „Ewolucja polskich kolęd do początku oświecenia”
  • zabawa komunikacyjna : „Propaganda okresu gierkowskiego w zwierciadle filmów Stanisława Barei” i „Filmowym szlakiem po Lombardii”
  • symulacja lingwistyczna – „Helleńsko-Słowiańskie związki kulturowo-historyczne na Bałkanach na przestrzeni dziejów” i Drużynowe Symulacje oraz „Projekt trasy samochodowej „Szlakiem prawosłwnych cerkwi na Lubelszczyźnie””
  • symulacja językowa – „Święta Bożego Narodzenia w Polsce i Szwecji” oraz „Wpływ teologii pozytywno-kontrowersyjnej na twórczość Piotra Skargi”
  • gra edukacyjna : „Stosunek społeczeństwa katalońskiego do kwestii uzyskania niepodległosci przez Katalonię” i „Częstość i długotrałość występowania wybranych zjawisk atmosferycznych w Sandomierzu w latach 1991-2010”
  • gra językowa – „Działalność turystyczna i krajoznawcza hufca ZHP „Podlasie” w początku XXI wieku” i „Atrakcyjność turystyczna Kotliny Kłodzkiej”
  • gra lingwistyczna – „”Ustąpcie wy, muzy, gdy mnie ból mój topi…” Staropolska pezja metafizyczna, przemiana poetyki i retoryki na przełomie XVI i XVII wieku” i „Święta Góra Athos na stronach www. Rola internetu w przekazywaniu idei”
  • symulacja decyzyjna : „Utopia mit czy marzenie? Wizja społeczeństwa utopijnego w twórczości wybranych autorów” oraz „Wizerunek kobiety w literaturze XIX w. Na modelu twórczości A. Mickiewicza, J. Słowackiego i A. Malczewskiego”
  • zabawa edukacyjna – „Słownictwo w wędkarstwie” i „Polityka zagraniczna Bułgarii od kongresu berlińskiego do 1923”