Warsztat unijny – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z audytem przedsięwzięcia nr UDO/43 5 2 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania kwoty pomocowej z Panatlantyckiego Programu Edukacyjnego

Harmonogram dyskusja podczas seminarium przewiduje poniższe zespoły robocze:

 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • „Analiza przyczyn braku aktywności niektórych samorządów
 • Ocena ex- ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”
 • Ocena jakości implementacji celów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Sala konferencyjna Szkolenia w Sudetach
 • Badanie podsystemu informatycznego Europejskiego Funduszu Społecznego w celu zwiększenia jego przydatności do ewaluacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Ocena listy wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
 • Analiza zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Ocena systemu instytucjonalnego oraz systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: możliwości optymalizacji funkcjonowania
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Ocena projektów realizowanych przez podmioty podejmujące lokalne inicjatywy w ramach PO KL 2007-2013
 • Badanie beneficjentów ostatecznych w ramach Priorytetu 2 ZPORR


 • Projekt zostany przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
 • Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
 • Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
 • Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Zamość oraz radomski

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Dywanów „AGNELLA” S.A.., Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Connex Brzozów Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DUDZIŃSCY, Stowarzyszenie Użytkowników Sieci Telewizji Kablowej „ZBIORCZA” , PRO-INTERNET Sp. z o.o. , ABW Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Control Process , GLASMARK , OZZ Robert Lubański, Robert Majkut Design (RMD), Temi-Tele-Tribune Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, JARO-FILTR ROBERT SZEWCZYK, JACEK WRZOSEK SPÓŁKA JAWNA, PHENIX SP. z O.O., AUTOPOL – MICHALSKI MOTORS

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.