Opinie – trenerzy z negocjacji – Training School

Lista dopuszczonych do kolejnej rundy wniosków w programie grantów Holenderskiego Grantu Kapitałowego:

  • A5/O/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, kompleksowe przygotowanie innowacyjnych usług projektowych drogą do wzrostu konkurencyjności firmy, EDS POLSKA , Dla tego zgłoszenia ogłoszono środki na gry strategiczne. Proponowane w tym projekcie szkolenia menedżerskie najlepiej zrealizuje firma szkoleniowa Schenk Institute .
  • 0/Z/ŚLĄSKIE-, twórcza implementacja innowacyjnych usług w zakresie badania ochrony katodowej gazociągów (rurociągów) ułożonych w ziemi lub wodzie w trakcie ich budowy., OŚRODEK POMIARÓW I AUTOMATYKI PRZEMYSŁU WĘGLOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego wniosku przyznano środki na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Andrzej Santorski. Zalecane treningi menedżerskie w spółce Integra Consulting
  • –7/Y/LUBELSKIE-, skoordynowane uruchomienie na rynek innowacyjnego produktu w postaci nowego zespołu rozpryskowego przeznaczonego do stosowania w mokrych chłodniach kominowych i wentylatorowych. , DYNAMIKS SA, Dla tego projektu przyznano finansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener biznesu: Jacek Batko. Zalecane warsztaty sprzedażowe w fundacji Progress project
  • 9/P/KUJAWSKO POMORSKIE-, Innowacyjne leczenie chorób przyzębia z wykorzystaniem Advanced PRF (A-PRF), NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA „PRODENT” PRZEMYSŁAW JABŁOŃSKI, Dla tego aplikacji zaakceptowano finansowanie na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener HR: Andrzej Skała. Zalecane szkolenia handlowe w fundacji House of Skills
  • C6/H/ZACHODNIOPOMORSKIE-, poprawa konkurencyjności Platan Spółka z.o.o. poprzez ekonomizacja nowatorskich usług, Platan Sp z o.o., Dla tego zgłoszenia ogłoszono dotację na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener HR: Wojciech Kudła. Zalecane szkolenia biznesowe w agencji Certes
  • DC9/R/ŚLĄSKIE-, twórcza implementacja produkcji innowacyjnych, wysokoelastycznych membran dyspersyjno-emulsyjnych dla branży budownictwa drogowego oraz kubaturowego w oparciu o własne prace badawcze., MIXBUD PATRYK BILKE, Dla tego aplikacji przyznano środki na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener HR: Mateusz Santorski. Zalecane w spółce Berndson
  • CD1/I/PODLASKIE-, Zakup innowacyjnych urządzeń do produkcji pieczywa drobnego w innowacyjnej technologii zapewniającej naturalne produkty z tzw. czystą etykietą, „SPOŁEM” POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W GLIWICACH, Dla tego aplikacji zaakceptowano środki na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener HR: Andrzej Tymochowicz. Zalecane warsztaty sprzedażowe w agencji Progress project
  • H0/Y/ŚLĄSKIE-, Innowacyjne rozwiązania techniczne fundamentem wzrostu konkurencyjności i uruchomienia nowych usług w firmie P.U.H AVENGERS WIOLETA RACK, P.U.H AVENGERS WIOLETA RACK, Dla tego projektu zaakceptowano subsydia na gry strategiczne. Rekomendowany trener zarządzania: Jacek Herra. Zalecane warsztaty sprzedażowe w fundacji Instytut Rozwoju Biznesu