Imprezy inspiracyjne – wyróżnieni uczestnicy

Czytelnikom naszego bloga (nazwiska tu na liście) doceniając składamy wyrazy wdzięczności (a ponadto wysyłamy opisane niżej prezenty) za kilka chwil dedykowanych na wzięcie udziału w sondażu online, który przeprowadzali nasi facilitatorzy Ludwik Borys, Marceli Strużyna, Grzegorz Blazy i Aleksander Kaniowski w teście Bieszczadzkie Konferencje Team Building

  • Bohdan Żebrowski, Scenarzysta, Bukowno, zdobywa wejściówkę na szkolenie „ Efektywny feedback – czyli jak korygować, motywować, wspierać menedżerów” lub kurs z pracy zespołowej a dodatkowo wydawnictwo „Ustroje konstytucyjne państw współczesnych”
  • Rafał Korczewski, Flisak – retman , Wołów, zapraszamy gratisowo na program e-learning „Stres: wysoce efektywne podstawowe narzędzia radzenia sobie ze stresem.” lub wybraną naszą grę szkoleniową plus publikację „Narkotyki”
  • Ernest Fuchs, Introligator poligraficzny, Bielsk Podlaski, przesyłamy bezpłatny voucher na moduł coachingowy „Biznesplan” lub szkolenie integracyjne oraz publikację „Animaloterapia”
  • Zygmunt Fister, Kontroler produkcji, Raków, dostaje od nas zaproszenie na warsztat zamknięty „Autoprezentacja, prezentacja” lub szkolenie team building a dodatkowo wydawnictwo „Szkolne problemy uczniów”
  • Witold Lęcznar, Inżynier budownictwa – budownictwo ogólne, Szczucin, dostaje od nas zaproszenie na program e-learning „ kierowanie strategiczne przedsiębiortwem” lub dowolną z zabaw integracyjnych w naszej ofercie plus wydawnictwo „Polityka spójności w okresie 2014-2020 a rozwój regionów Europy”
  • Tadeusz Maciejewski, Redaktor wydawniczy , Cegłów, dostaje od nas zaproszenie na wykład „Trener biznesu – i poziom” lub wyjazd integracyjny a dodatkowo książkę „Współpraca rodziców ze szkołą w kontekście reformy edukacji w Polsce”
  • Benedykt Korczak, Położna, Krasiczyn, dostaje od nas zaproszenie na panel moderowany „budowanie i efektywna współpraca w ramach partnerstwa i koalicji. ” lub wybraną naszą grę szkoleniową a ponadto książkę „Jak napisać testament poradnik praktyczny”