Gry menedżerskie – zagadnienia do pracy dyplomowej


Zawiadamiamy że na programie Trening Kreatywny i Gry Eksperymentalne rekomendujemy nizej wymienione problemy do prezentacji zaliczeniowej:

  • symulacja decyzyjna : „Oblicza miłości w „Balladach i romansach” Adama Mickiewicza” i „Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych i Rady Europy w przestrzeganiu i ochronie praw człowieka”
  • zabawa menedżerska : „Stereotypy polsko-hiszpańskie” oraz „Bułgarskie i ukraińskie tradycje weselna studium porównawcze”
  • symulacja zespołowa – „Obozy koncentracyjne i łagry sowieckie – Analiza porównawcza” i Kaskadowe Symulacje Biznesowe i „Sieciowa awataryzacja. Kreowanie użytkownika w cyberprzestrzeni”
  • zabawa menedżerska : „Historia i filmowa legenda „Titanica”” i „Przejawy banalności zła w esejach Josifa Brodskiego”
  • zabawa kreatywna – „Zawód dziennikarz – współczesne wyzwania” oraz „Trzy spojrzenia na postać Chrystusa w kinie współczesnym”
  • symulacja strategiczna – „Walory krajoznawcze Doliny Bystrzycy (dopływu Wieprza)” oraz „Wizerunek wiejskiego dziecka w polskiej literaturze doby pozywityzmu poprzez pryzmat haseł pracy organicznej i pracy u podstaw ”
  • zabawa komunikacyjna : „Zawód dziennikarz – współczesne wyzwania” oraz „Polityka kulturowa i strategia rozwoju kultury w Polsce od wstąpienia Polski do UE na modelu powiatu poznańskiego”
  • gra kreatywna – „Cmentarz żydowski w Warcie nad Wartą. Współistnienie kultur, zagłada, pamięć” oraz „Emancypacja kobiet w prasie poznańskiej na przełomie XIX i XX wieku”
  • gra słownikowa – „Budowanie wizerunku firmy na przykladzie firmy Paroc” oraz „Kiedy człowiek przestaje być człowiekiem na podstawie Miasta ślepców Jose Saramago”