Konferencja programowa – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją działania funduszowego nr KFZ/52 1 9 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Szwajcarskiego Trustu Spójności

Porządek dyskusja podczas konferencji przewiduje następujące grupy panelowe:

 • Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka
 • w sięganiu po wsparcie unijne w ramach programu ZPORR celem ujednolicenia Planu Komunikacji RPO WZ na lata 2007-2013 oraz Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na rok 2009″
 • Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach PO IG
 • Ewaluacja ex-ante projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013
 • Pomiar jakości implementacji celów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotele na Szkolenia w Nałęczowie
 • Proces selekcji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Priorytet 1 i 3 z wyłączeniem Działań 1.6 i 3.4) – analiza statystyczna
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Analiza wybranych wniosków o dofinansowanie dla projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Ewaluacja Realizacji Planu Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
 • Ocena procesu zarządzania projektami infrastruktury transportowej w kontekście realizacji NPR 2004-2006
 • Ocena zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL
 • Ocena poziomu realizacji wskażników w ramach Priorytetu VIII i IX PO KL w województwie lubelskim
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie efektywności w następujących dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Górnictwo rud uranu i toru
 • Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
 • Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
 • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: wieluński oraz kętrzyński

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Juwenia” Sp. z o.o., Viscoplast S.A., NIBE BIAWAR Sp. z o.o., ATAK.Z Tomasz Zawodniak, Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa , „KOST-BET” Krzysztof Matyja Paweł Matyja Spółka jawna, Asco Sp. z o.o., Convert Paper Spółka Komandytowo-Akcyjna, KME , Neuralia Sp. z o.o., Sport Medica , V-Systems , Hurtownia Artykułów Przemysłowych FARMAL Jerzy Włodkowski, MDD Services Dawid Węgliński-Rosiński, PLAST SERVICE PACK

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.