Gry kreatywne – zagadnienia do pracy magisterskiej


Ogłaszamy że na programie Organizacja Szkoleń i Gry Umiejętnościowe polecamy nizej wymienione tematy do pracy dyplomowej:

  • zabawa słownikowa : „Specyfika kuchni tureckiej i jej obecność w kuchni narodów bałkańskich” i „Między obrazem a rzeczywistością – relacje polsko-rosyjskie w perspektywie oddziaływania stereotypów”
  • gra lingwistyczna – „Atrakcyjność turystyczna „Szlaku Rezydencji Magnackich na Lubelszczyźnie”” oraz „Herkules – starożytność a popkultura”
  • zabawa decyzyjna – „Nazwy ulic w Międzychodzie w aspekcie historycznym i kulturowym” oraz Gry Biznesowe oraz „Kariera zawododa kobiet na przykładzie czasopism kobiecych w Polsce”
  • symulacja językowa – „Polityka kulturowa i strategia rozwoju kultury w Polsce od wstąpienia Polski do UE na przykładzie powiatu poznańskiego” oraz „Językowe środki perswazji w katalogach biur podróży”
  • symulacja biznesowa – „Ocena walorów turystycznych gminy Piszczac” i „Retoryka w kampanii samorządowej na danych źródłowych z miasta Grudziądz”
  • symulacja decyzyjna – „Cmentarz żydowski w Warcie nad Wartą. Współistnienie kultur, zagłada, pamięć” i „Współczesny przewodnik po Katedrze Gnieźnieńskiej ”
  • symulacja komunikacyjna : „Serwis „Nasza-Klasa” a komunikacja w Internecie” oraz „Kultura, Polska i Polacy w twórczości Kazimierza Staniszewskiego”
  • zabawa komunikacyjna – „Zmiany portretu kobiety w literaturze rosyjskiej XIX wieku” i „Marketing polityczny w XXI wieku”
  • symulacja strategiczna – „Obscena i wzniołość w „Nanie” Emila Zoli” i „Kobieta jako pisarka na podstawie eseju „Własny pokój” Virginii Woolf”