Eventy Team Building – Warmiński Panel


Zleceniodawcom i partnerom wymienionym na tej stronie gorąco składają wyrazy wdzięczności ze strony Rady Dyrektorów za kilka chwil dedykowanych na mecenat naukowy – podpisano: Ignacy Hilgner, Zbi-gniew Lipiński, Klaudiusz Wierzbowski i Piotr Denk

 • Rolnictwo niskoemisyjne – niewykorzystywane wcześniej wyzwanie (Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne naukowe)
 • Wielkopolski Kurs Specjalistów branży IT Spotkania Biznesowe
 • Pomiar dokonań audytu wewnętrznego oraz kontroli zarządczej
 • Europa w przestrzeni formalnej, politycznej a także gospodarczej. Polityka bezpieczeństwa w Unii Europejskiej
 • Przedsiębiorstwa handlowe. Strategie, innowacje, relacje biznesowe
 • Epidemiologia Nowotworów na Mazowszu
 • Znaczenie ustawodawstwa Justyniana w kształtowaniu europejskiej kultury formalnej. Refleksje w 1450. rocznicę śmierci cesarza
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Warsztat Seminaryjny team building – Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego
 • Praktyczne Warsztaty biznesowe team building prezentująca osiągnięcia jak również wyniki procesu „Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymywania preparatów przydatnych w przemyśle jak również agrotechnice”
 • Współorganizowane XLIII Dni Przemysłu Mięsnego „Perspektywy Wędzenia w Słowenii ” oraz Sympozjum Naukowo-Techniczne „Postęp w Technologii Mięsa, Nauka-Praktyce 2015”
 • Rodzina – wychowanie w cieniu Holocaustu. Poszukiwanie wzorów relacji międzyludzkich i modeli rozwoju społecznego
 • Czy w Unii poprawia się wyleczalność chorych na raka? unijna na tle Europy w ogólnoświatowym badaniu CONCORD-2
 • II Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Studencko-Doktorancka „Dialog kultur czy zarzewie konfliktów – problematyka mniejszości narodowych w Europie”
 • IV Międzynarodowa Konferencja „Myśl Rehabilitacyjna Prof. Andrzeja Seyfrieda” w wąsko rozumianych dziedzinach obchodów 30-lecia Wydziału Rehabilitacji AWF Warszawa „Adaptowana aktywność fizyczna w rehabilitacji jak również edukacji”