Zamknięte szkolenia menedżerskie

 • Finansowanie kosztów pozyskanieu sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz kosztów utrzymania stanowisk pracy dla pracowników PARP zaangażowanych we wdrażanie PO IG w 2010 r
 • Foresight technologiczny intensyfikacji sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym
 • Generator sklepów elektronicznych – wwwgaleriaopenpl – szkolenia z konfliktów
 • nowoczesne procesy technologiczne w przetwórstwie wysokogatunkowej herbaty – szkolenia z delegowania i elearningowe szkolenia z delegowania
 • Integracja procesów typu B2B HTI Sp z oo oraz wybranych partnerów biznesowych – treningi z obslugi klienta
 • Kursy Dla Trenerów Wewnętrznych Nad Jeziorami – szkolenia handlowe i dodatkowo szkolenia sprzedażowe
 • Integracja modelów informatycznych w celu automatyzacji wymiany zasobów pomiędzy przedsiębiorstwem Kwasek i Spółka i partnerami
 • internetowa struktura publikacji e-książek dla wydawców społecznych i zawodowych na platformy mobilne i desktopy – szkolenia z komunikacji
 • zdalne PRZEWODNIKI GPS NA URZĄDZENIA MOBILNE – warsztaty handlowe
 • Konfigurator iHome –
 • Giełda Mediowa – zaawansowana platforma służąca pośrednictwu w nabycieie i sprzedaży kampanii reklamowych w mediach – treningi firmowe
 • Monitoring Rynku Hotelarskiego – e-platforma porównywania wyników operacyjnych przedsiębiorstw branży hotelarskiej w Polsce (hotel benchmarking)
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – szkolenia z zarządzania projektem
 • Nowy materiał kompozytowy – diament w osnowie węglika wolframu na narzędzia skrawające do obróbki materiałów drewnopochodnych – szkolenia z asertywności
 • Ochrona własności przemysłowej w zakresie inżynierii rolniczej – szkolenia z przywództwa
 • Pakiet e-usług do badania użyteczności stron cyfrowych
 • Plan ekspansji importu – pierwszy krok do rozpoczęcia działalności eksportowej firmy VABUD – treningi HR
 • Poprawa atrakcyjności oferty przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowoczesnej metodyki drukowania – szkolenia z zarządzania projektem
 • Pozyskiwanie i obsługa kontrahentów zagranicznych na rynkach wschodnich
 • Produkcja resorów ze stali sprężystej chromowej metodą obróbki cieplnej i mechanicznej – warsztaty pracownicze
 • projekt Welcome – procesy realizowane przez wybitnych uczonych z zagranicy zgodnie z priorytetami wskazanymi w PO IG, tworzących zespoły badawcze w polskich jednostkach naukowych – treningi z zarządzania czasem
 • Rozpoczęcie dzialaności przez firmę CANDY DESIGN
 • unowocześnienie eksportu produktów firmy Harpo, dla osób niepełnosprawnych – szkolenia z delegowania
 • unowocześnienie importu w przedsiębiorstwie Unimat poprzez sporządzenie strategii
 • skok technologiczny działalności importowej w zakresie urządzeń do makijażu permanentnego – treningi z obslugi klienta
 • rozwój e-usług poprzez wdrożenie portalu produktów medycznych adresowanego do sektora służby zdrowia i jego otoczenia
 • wzmocnienie strategii działania firmy SILVEST SA poprzez pozyskanie inwestorów zewnętrznych – szkolenia sprzedażowe
 • skok technologiczny spółki ELPIGAZ poprzez import
 • Sieć Aniołów Biznesu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu – szkolenia menedżerskie
 • Szkło opakowaniowe BarvaGlass – Vitrosilicon przekształca wizje w rzeczywistość
 • Toruń – Hanza nad Wisłą – szkolenia z przywództwa
 • Uruchomienie produkcji ekologicznego peletu ze słomy poprzez implementacja innowacyjnej procedury – szkolenia biznesowe
 • Uzyteczny i innowacyjny portal e-usług – zarządzania szczepieniami
 • Wejście firmy Waller na zagraniczne rynki na bazie opracowanego koncepcji rozwoju importu – warsztaty pracownicze
 • Wielomodułowy system infuzyjny nowej generacji Medima PKWiU – 33101 – warsztaty z kreatywności
 • Wykonanie wortalu informacyjno – promocyjnego: Podkarpackie Zagłębie Turystyczne obejmującego bazę zasobów, komentarze, newsletter, funkcjonalną wyszukiwarkę
 • Wysokowydajna technologia drukowania i zarządzania produkcją druków niskonakładowych i personalizowanych przeznaczonych dla marketingu bezpośredniego – szkolenia z zarządzania czasem
 • Wzmocnienie konkurencyjności Platinum Fund 24 SA poprzez uruchomienie nowoczesnego portalu pośrednictwa finansowego – warsztaty z delegowania
 • pozyskanie i implementacja procesu B2B umożliwiającego zespołową /wspólnie z firmami partnerskimi/ realizację planów budowlanych
 • zakup i implementacja wielopoziomowego projektu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – warsztaty menedżerskie
 • zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla gmin północnego Mazowsza – szkolenia miekkie}