Podstawy teoretyczne dla abiturientów zajęć – gry


Gry decyzyjne w naszym projekcie dla kierowników produkcji będą zaprojektowane na następującym materiale wiedzowym.
Gorąco prosimy klientów prowadzonych przez naszą organizację szkoleń i symulacji decyzyjnych w programie rozwoju kompetencji technicznych o przeczytanie opublikowanych na tej stronie materiałów po kursie Autorskie Gry Negocjacyjne.
Nadmieniamy przy tym, że następujaca lista zawiera opracowania wychodzące poza tradycyjną wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji w kwestii scenariusza pisanych przez Państwa gier.

 • Budowanie Cech Przywódczych w Nowoczesnej Firmie, Tadeusz Turzeja
 • Szkolenia Menedżerskie, Anna Dudeń
 • Stacje obsługi samochodów
 • Maszyny liczące – analityczne
 • Skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi.
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Miernictwo dynamiczne
 • Budowa przekładników
 • Zwalczanie hałasu w przemyśle zagadnienia wybrane
 • Termodynamika Techniczna
 • Fizyka dla dociekliwych cząsteczki i energia
 • Silinki dwufazowe wykonawcze
 • Środowisko przyrodnicze a gospodarka przestrzenna
 • Modulacja i detekcja
 • Metaloznawstwo i obrobka cieplna stali łożyskowych
 • Radiotechnika dla praktyków
 • Przekładniki w elektroenergetyce.
 • Systemy telekomunikacyjne analogowe i cyfrowe
 • Urządzenia elektryczne.Profilaktyka pożarowa
 • Optoelektronika światłowodowa
 • Nowe i najnowsze układy elektroniczne
 • Gospodarka wodna
 • Dywany i kilimy
 • Organizacje i zarządzanie. Zarys problematyki
 • Silniki o zapłonie samoczynnym
 • Układy zbiorowe pracy nowe przepisy
 • Logika w rozwiązywaniu zadań
 • Przyrządy półprzewodnikowe MOS
 • Money,money,money.
 • Arkusz kalkulacyjny Qnattro PRO pierwsze kroki
 • Rocznik statystyki międzynarodowej 1991
 • Praktyczny kurs Turbo Pascala./zawiera dyskietkę/. 164str.,23cm.
 • Metody i organizacja planowania strategicznego w przedsiębiorstwie. 119str. 21cm.
 • Praktyka funkcji wielu zmiennych zespolonych 399 str.,24 cm
 • Elementy biochemii 352s,24cm
 • Norton Commander 3.0 Kompletny opis pakietu Wyd.II 48 str., 20 cm
 • Pracownia elektryczna dla ZSZ Wyd.V 167 str., 20 cm
 • Systemy i urządzenia chłodzące elektrowni cieplnych 336 str., 24 cm
 • Przewodnik ślusarza Wyd.VIII 369 str., 21 cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Rejestry sądowe-spółek handlowych-spółdzielni-przedsiębiorstw państwowych 224 str., 20 cm
 • Matematyka – rozwiązania zadań maturalnych „94 – średnie szkoły zawodowe 357 str., 24 cm
 • Kodeks handlowy- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 233 str., 23 cm
 • Twój pierwszy komputer 350 str., 23 cm
 • Przewodnik po sieci INTERNET 305 str., 20 cm
 • Zrozumieć Windows 95 344 str,24 cm
 • Zatrudnianie i zarządzanie personelem 139 str,20 cm
 • dBase krok po kroku III
 • Kodeks cywilny i opiekuńczy, Księgi wieczyste i hipoteka, Prawo prywatne międzyn 536 str, 20 cm
 • Informatyka bez tajemnic cz.2 użytkowanie mikrokomputerów Wyd III 246 str,24 cm
 • ABC komputera „97 293 str, 24 cm
 • Chemia radiacyjna i ochrona radiologiczna
 • Wstęp do matematyki współczesnej
 • Kodeks handlowy – komentarz T.1 1484 str, 20 cm
 • Przebudowa i rozbudowa domu 127 str, 31 cm
 • Proces karny część ogólna 379s 23cm
 • English Grammar in Use 350 str, 24 cm
 • Elementy zarządzania finansami cz.1 371 str, 24 cm
 • Prawo o publicznym obrocie papierami w tościowymy – komentarz 1145 str, 20 cm
 • Nauka programowania w języku C++
 • Higiena pracy t.1 559s 23cm
 • PHP 4 od podstaw 779 str. 24 cm
 • Komputerowe abecadło 2000/2001 287 str, 24 cm
 • Techniki analizy finansowej 639 str, 24 cm