Archiwum miesiąca: kwiecień 2016

Jakimi metodami można badać kompetencje zawodowe pracowników.

Rozmaite przedsiębiorstwa i firmy mogą przyjąć różne kryteria gdy będzie chodzić o ocenę zatrudnionych ludzi. Część z tych kryteriów jest oparta raczej na sympatiach i relacjach, niż na rzeczywistej weryfikacji umiejętności kogoś. Z kolei w innych przypadkach stosuje się zaawansowane narzędzia, mające za zadanie zmierzyć dokładnie wszystko, co będzie się wiązać z pracą konkretnej osoby.

Obecnie rosnącym zainteresowaniem cieszą się różne narzędzia do dokonywania ocen kompetencji zawodowych. Stosowane są one przykładowo w czasie zatrudniania nowych ludzi, żeby sprawdzić ich przydatność dla firmy, lecz także przy okresowych ocenach swoich pracowników. Do ocen takich w pierwszej kolejności się bierze umiejętności i wiedzę, lecz wraz z zaangażowaniem i zachowaniem.

Spośród sporej liczby metod, które są używane w szczególności będzie się wyróżniać Assessment/Development Center, uznawana aktualnie za najbardziej skuteczną pod tymi względami. Po statystykach można zobaczyć, że jej poziom skuteczności sięga nawet 76%, jest to poziom, do którego inne techniki nawet nie będą się zbliżać. Rzecz jasna trzeba ją w odpowiedni sposób wdrożyć, ponieważ jedynie w takim przypadku proces będzie maksymalnie efektywny.

Grupa międzynarodowych specjalistów opracowała w ostatnim czasie szczegółowe zalecenia, które dotyczą przeprowadzania całego procesu. Akcentują przy tym oni parę istotnych obszarów, o jakich należy pamiętać przy wykonywaniu ocen, a pominięcie których przyczynić się może do błędnych wniosków.

Przede wszystkim kluczową rolę odgrywa tu należycie wykonana analiza miejsca pracy. Powinna być ona wykonana w taki sposób, żeby pozwolić na określenie wskaźników efektywności i kompetencji. Jest to niezwykle ważny punkt, ponieważ będą od niego zależały dalsze zadania, jakie pracownik otrzyma do wykonania.

Bardzo ważne będzie również zastosowanie wielu różnych technik, przy pomocy których da się dość wszechstronnie oceniać i badać kompetencje. Zrobiona analiza powinna zawierać przynajmniej jedną symulację związaną ze wskaźnikami efektywności jeżeli będzie chodzić o dane stanowisko pracy. Wśród najczęściej stosowanych wymienia się odgrywanie roli, prezentacje, koszyk zadań oraz dyskusje grupowe.