Literatura dla abiturientów wykładów – gry


Gry symulacyjne w naszym programie dla kierowników produkcji będą opierały się na tym materiale teoretycznym.
Bardzo prosimy abiturientów prowadzonych przez naszą organizację treningów i gier szkoleniowych dla kierowników produkcji o opanowanie najważniejszych treści z przedstawionych tu źródeł w ramach warsztatu Zespołowe Symulacje Biznesowe.
Nadmieniamy jednocześnie, iż poniższa lista zawiera materiały wychodzące poza wąską wiedzę o symulacjach i służy do inspiracji w kwestii scenariusza opracowaywanych przez Państwa gier.

 • Rozwój Umiejętności Menedżerskich w Międzynarodowej Organizacji, Grzegorz Nowakowski
 • Szkolenia Menedżerskie, Joanna Aldowska
 • Leksykon tokarza
 • Energetyka wodna
 • Leksykon narzędziowca.
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • Ćwiczenia z fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie
 • Spawanie gazowe w pyt.i odp.
 • Zwalczanie hałasu w przemyśle zagadnienia wybrane
 • Fizyka dla kl.III Technikum
 • Leksykon dyżurnego ruchu
 • Przewodnik użytkownika informacji nauk techn.i ekonom. w dziejach elektroener.
 • Zapobieganie hałasom w instalacjach sanitarnych
 • Stacje elektroenergetyczne
 • Rocznik statystyczny 1979
 • Mikrobiologia wody i ścieków
 • Leksykon inżyniera -spawalnictwo t. 2
 • Kieszonkowy słownik francusko-polski, polsko-francuski
 • Eksploatacja elektroenergetycznych sieci rozdzielczych
 • Dyscyplina a ochrona pracy
 • Encyklopedia seniora
 • Połączenia odkształceniowe.
 • Kodeks drogowy.Warunki techniczne pojazdów
 • Komputer osobisty typu IBMPC możliwości zastosowań profesjonalnych
 • Zasady prawa pracy dla ekonomistów
 • Organizacja systemu informacji gospodarczej w przedsiębiorstwie
 • Wprowadzanie do programu Auto CAD obejmuje wersje 2 6 9
 • Maszyny elektryczne w pytaniach i odpowiedziach.
 • Koprocesory 80287;80387 oraz;486
 • Modułowe systemy mikrokomputerowe
 • Draw Perfect 1.1.Podręcznik z przykładami.
 • Pomiary wielkości nieelektrycznych. Wyd.V
 • Europejski system walutowy 86str,20cm
 • Zarządzanie w małych dawkach 145 str., 20 cm
 • Rachunek kosztów dla inżynierów Wyd I 232s,24cm
 • 1-2-3 Lotus dla opornych Obejmuje 1-2-3 wersja 2.4 wyd I 154s 20cm
 • Mikrokomputery klasy IBM PC Wyd.II 217 str., 24 cm
 • Samolot dzieło człowieka – etapy rozwoju 243 str., 30 cm
 • Multimedia u progu technologii XXI wieku 439 str., 24 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • Matematyka cz.3 Wyd.VI 387 str., 24 cm
 • Słownik wyrazów bliskoznacznych Wyd.XXI 448 str., 21 cm
 • Fizyka t 2 Wyd.8 660s 24cm
 • Zbiór zadań z fizyki dla maturzystów i kandydatów na studia 230 str., 24 cm
 • Woda dla kotłów parowych i obiegów chłodzących siłowni cieplnych
 • Chemiczne i funkcjonalne właściwiści składników żywności 543 str,24 cm
 • Kinematyka – Leksykon mechaniki technicznej cz.3 168 str,20 cm
 • Od probówki do multimediów czyli jak stosować komputery w nauczaniu chemii 201 str,24 cm
 • Rachunkowość zarządcza dla niewtajemniczonych – podstawowe pojęcia, przykłady,ćwiczenia 174 str, 24 cm
 • Ekonomia – makroekonomia Wyd II 535 str, 24 cm
 • Zarys prawa dla ekonomistów 271 str, 24 cm
 • Antystres – od dziś żyję inaczej 159 str, 20 cm
 • Rachunek różniczkowy i całkowy t.2
 • Prawo amerykańskie Wyd.III 292 str, 24 cm
 • Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim
 • Innowacje i zmiany w firmie 342 str, 24 cm
 • Matematyka – repetytorium 421 str, 24 cm
 • Przewodnik po Unii Europejskiej od Rzymu do Maastricht i Amsterdamu 283s 20cm
 • Internet Ćwiczenia praktyczne 163s 23cm
 • Probalistyka. Rachunek prawdopodobieństwa.Statystyka matematyczna.Procesy stochastyczne 470s 25cm
 • Stosunki międzynarodowe. Teorie-systemy-uczestnicy 286s 23cm
 • Napawanie i natryskiwanie cieplne. Technologie 470s 24cm
 • SQL Server 7 Administering 377 str, 24 cm
 • Leksykon integracji europejskiej