Granty Europejskie na kursy biznesowe

Informujemy iż w ramach funduszu europejskiego „Pomorski Program Regionalny” na Szkolenia Z Myślenia Finansowego subwencję otrzymały opisane poniżej przedsięwzięcia:

 • Program Szkoleniowy dot. Prawników w firmie Wieńczycki Production
 • Program Szkoleniowy dot. rozwoju efektywności impulsem innowacji.
 • „Ostatnia mila” – Internet szerokopasmowy dla mieszkańców centralnej i południowej Wielkopolski
 • import do Ameryki Łacińskiej: usługi firmy JM Labus sp. z o.o. sp.k. na wybranych rynkach Meksyku, Argentyny, Chile i Peru.
 • zaawansowana metodyka produkcji paliwa II generacji w procesie depolimeryzacji odpadów
 • innowacyjny mobilny portal społecznościowy
 • opracowanie procedury otrzymywania nanostrukturalnych katalizatorów tlenkowych do oczyszczania powietrza z toksycznych lotnych związków organicznych
 • opracowanie i wdrożenie technologii produkcji wyrobów kompozytowych z odpadów poprodukcyjnych
 • opracowanie i implementacja do produkcji nowoczesnego układu: sterylizatora i granulatora pasz. 29.53.13-00.00
 • opracowanie i komercjalizacja serwera połączeń IP PBX GAMMA opartego na technologii VoIP.
 • opracowanie koncepcji i uruchomienie do produkcji dedykowanego kamuflażu pikselowego
 • sporządzenie usługi pronowoczesnej – proces Zarządzania Obiegiem Korespondencji dla MMSP
 • struktura B2B – uruchomienie automatycznych procesów biznesowych z partnerami handlowymi Agrimpex sp.z.o.o.
 • koncepcja wspomagania decyzji operacyjnych zależnych od stanu atmosfery (PROZA)
 • reorganizacja i przekształcenie bibliograficznej bazy zasobów AGRO w bazę bibliograficzno-abstraktową z wykorzystaniem osystemowania YADDA
 • model monitorowania pozycji i ruchu jachtów
 • jako rozwiązania aktywnie wspierające sprzedaż.
 • stworzenie miejsc pracy w centrum usług wspólnych IBM we Wrocławiu
 • wdrożenie serwisu mobifit.pl – uruchomienie 2 nowych e-usług w obszarze edukacji w zakresie poprawy aktualnego stanu zdrowia, urody i kondycji fizycznej.
 • uruchomienie nowoczesnego systemu elektronicznej wymiany danych typu business to business.
 • implementacja koncepcji dynamizacji importu w przedsiębiorstwie PHU MIRO Mirosław Morgowicz
 • uruchomienie aplikacji wspomagającej biznes typu B2B
 • uruchomienie e-usług poprzez zaoferowanie kursu e-learningowego języka narodowego jako obcego
 • zbudowanie mobilnego centrum pozyskiwania informacji prawnych
 • wypracowanie mobilnego serwisu elektronicznego obiegu dokumentów
 • stworzenie cyfrowego serwisu wspomagającego odnajdywanie osób zagubionych oraz zagrożonych utratą zdrowia lub życia.

  Tagi: szkolenia z dotacją, szkolenie kierowników