Ćwiczenia menedżerskie – tezy do zaliczenia


Zawiadamiamy iż na studiach Uczenie Psycholingwistyczne i Gry Integracyjne rekomendujemy poniższe problemy do zaliczenia:

  • gra biznesowa – „Wizerunek kobiety w literaturze XIX w. Na studium przypadku twórczości A. Mickiewicza, J. Słowackiego i A. Malczewskiego” oraz „Zmiany pokrywy śnieznej w Polsce wschodniej w latach 2001/2002-2010/2011”
  • gra menedżerska : „Ocena walorów turystycznych gminy Piszczac” oraz „Miłość tematem artystyczno- literackim. Na modelu powieści epistolarnych „Cierpienie Młodego Wertera”,” Nowa Heloiza’, ” Nniebezpieczne związki””
  • zabawa menedżerska – „Polityka audiowizualna Unii Europejskiej” i Symulacje Menedżerskie oraz „Zaczepki Libery i Spiegelmana. Rola prowokacji w przedstawieniach holocaustu”
  • gra menedżerska : „Marketing polityczny w XXI wieku” i „Nazwy trunków serwowanych w wielkopolskich pubach”
  • gra decyzyjna – „Współczesne emigracje zagraniczne Polaków – kierunki, skala i struktury oraz znaczenie rynku pracy ” oraz „Motyw diabła we współczesnym życiu politycznym”
  • symulacja strategiczna – „Projekt wycieczki do Islandii” oraz „Człowiek przed obliczem losu: etos trylogii Ananke Wiktora Hugo”
  • gra językowa – „Instytucje ochrony strony biernej procesu karnego w świetle obowiązującej regulacji prawnej” i „Między wampirzycą a muzą – kreacje kobiece w romantyźmie krajów zachodnich”
  • zabawa menedżerska : „Dziecko wobec zła i cierpienia w serii powieści o Harrym Poterze” oraz „Ziemskie piekło Oświęcimia”
  • symulacja menedżerska – „Kultura i tradycja w skupiskach ludności ukraińskiej na Warmii i Mazurach” oraz „Między obrazem a rzeczywistością – relacje polsko-rosyjskie w perspektywie oddziaływania stereotypów”