Ćwiczenia integracyjne – założenia do pracy dyplomowej


Zawiadamiamy że na studiach Trening Interpersonalny i Symulacje Integracyjne akceptuje się prezentowane na niniejszej liście tezy do egzaminu:

  • symulacja strategiczna – „Venatio – krwawa rozgrywka w starożytnym Rzymie” i „Formy uobecniania się antyku w internetowej encyklopedii Wikipedii”
  • gra językowa : „Ukraina przemiany polityczne i społeczne od II wojny światowej do Pomarańczowej Rewolucji” oraz „Polisemiotyczny wizerunek mężczyzny w internecie na danych źródłowych z anonsów towarzyskich”
  • zabawa komunikacyjna – „Komunikacja przedsiębiorstwa jako element marketingu i wizerunku firmy” oraz Doktoranckie Symulacje Szkoleniowe i „Kulturowe oraz komunikacyjne czynniki w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Podstawowe problemy”
  • zabawa zespołowa : „Zakłócenie komunikacji w internetowym przekazie reklamowym” oraz „Społeczne rozumienie pojęć prawnych: mobbing, molestowanie”
  • symulacja lingwistyczna : „Polsko-ukraińskie stosunki wobec wezwania czasu (w kręgu wybranych zagadnień)” oraz „Kobieca cielesność na łamach czasopism luksusowych – perspektywa piękna i brzydoty”
  • symulacja językowa – „Konflikt kosowski i jego dzisiejsze odbicie społeczno-kulturowe oblicze ” oraz „Prześladowanie cnoty: demoniczne heroiny. Kobiety i motywy charakterystyczne we wczesnych angielskich powieściach gotyckich”
  • gra edukacyjna – „Awans społeczny w dziewiętnastowiecznej Francji na podstawie powieści „Czerwone i czarne” Stendhala” i „Pojęcie sprawiedliwości”
  • symulacja zespołowa : „Czałga i disco polo. Fascynacja i wstyd” oraz „Kreowanie wizerunku femme fatale w literaturze europejskiej”
  • symulacja słownikowa : „Konflikt kosowski i jego dzisiejsze odbicie społeczno-kulturowe oblicze ” i „Pozytywiści wobec romantycznej tradycji”