Dofinansowanie na treningi HR


Ogłaszamy iż w ramach pogramu europejskiego „Mazowiecki Fundusz Społeczny” do merytorycznego etapu dopuszczono następujące wnioski:

 • wypracowanie internetowego serwisu związanego ze sportem, turystyką i rekreacją przez firmę Moja drużyna Sp z o o – warsztaty z zarządzania projektem
 • stworzenie kompleksowej platformy do zarządzania i tworzenia prywatnych i rodzinnych stron elektronicznych z rozbudowanymi funkcjonalnościami – treningi ze stresu
 • Treningi Menedżerskie w Poznaniu – szkolenia z asertywności
 • stworzenie platformy B2B dla Autoryzowanego Przedstawiciela – treningi z delegowania
 • zbudowanie Portalu Ludzi Aktywnych z modelem bezpieczeństwa EMESS – treningi HR
 • wypracowanie portalu z kompleksowym zestawem e-usług dla branży fryzjerskiej – warsztaty firmowe
 • wypracowanie, innowacyjnej procesowo, zautomatyzowanej e-usługi fakturowania dla przedsiębiorstw z terenu kraju – szkolenia z konfliktów
 • przyrost konkurencyjności firmy Dental-S poprzez uruchomienie wzorów użytkowych urządzeń medycznych – szkolenia z przywództwa
 • zoptymalizowanie potencjału badawczo-rozwojowego poprzez uruchomienie technologii syntezy siRNA w skali laboratoryjnej, mających zastosowanie w rozwoju nowoczesnych leków – szkolenia z przywództwa
 • Aplikacja modelów B2B w branży reklamowej – treningi z zarządzania projektem
 • Badania i rozwój innowacyjnych programów pomiarowych w ochronie środowiska – szkolenia negocjacyjne
 • Bank Domów – inteligentna e-usługa tworzenia planów koncepcyjnych i kosztorysowania domów pasywnych – treningi z komunikacji
 • PKWiU: 334023 – treningi z obslugi klienta
 • Centrum Informatyczne w Świerku: infrastruktura i usługi dla energetyki – szkolenia z komunikacji
 • Doradztwo dla Małkowski – Martech Sp z oo w drodze na rynek New Connect – szkolenia z delegowania
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2009 r przez Ministerstwo Gospodarki jako Instytucję Pośredniczącą dla 3,4,5 i 6 osi priorytetowych systemu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka – warsztaty z zarządzania czasem
 • zdigitalizowany projekt wspierania obsługi serwisowej i gwarancyjnej (Service Desk) – treningi zamkniete