Gry menedżerskie – tezy do egzaminu


Zawiadamiamy iż na studiach Edukacja Innowacyjna i Symulacje Szkoleniowe akceptujemy następujące opracowania do pracy dyplomowej:

  • symulacja językowa – „Wizerunek kobiety fatalnej na przykladzie Nany Emila Zoli” oraz „Kulturowy wizerunek kobiet w pierwszych mediach współczesnych”
  • zabawa strategiczna : „Zaprojektowanie i wykonanie oświetlacza LED do diagnostyki i naświetlania stosowanego w terapii fotodynamicznej” i „Człowiek wobec śmierci. Detekcja kulturowa na studium przypadku religii świata”
  • gra komunikacyjna : „Tworzenie wizerunku firmy i jej marek poprzez reklamę na studium przypadku Kampanii Piwowarskiej” i Mnemotechniczne Gry Szkoleniowe oraz „Wizja państwa w Kronice Polskiej Galla Anonima”
  • symulacja decyzyjna : „Znaczenie słów kluczowych w procesie wyszukiwania i kształtowania informacji w Word Wide Web” oraz „Kobiety w epoce elżbietańskiej”
  • gra strategiczna : „Ocena walorów turystycznych gminy Piszczac” i „Posępne malowidło – wizja człowieka w Marii Antoniego Malczewskiego”
  • zabawa lingwistyczna – „Wpływ historii Kazimierza Dolnego i jego zabytków na atrakcyjność turystyczną” oraz „Kobieca cielesność na łamach czasopism luksusowych – perspektywa piękna i brzydoty”
  • gra zespołowa : „Zaczepki Libery i Spiegelmana. Rola prowokacji w przedstawieniach holocaustu” i „Sanktuaria Maryjne Lubelszczyzny – projekt szlaku turystycznego”
  • symulacja strategiczna – „Lubelski szlak kulinarny produktów tradycyjnych” oraz „Wizerunek kobiet, mężczyzn i dziecka we współczesnej, polskiej reklamie telewizyjnej ”
  • symulacja edukacyjna – „Społeczny przekaz i odbiór kobiety w poezji Anny Małgorzaty Piskurz” oraz „Terroryzm jako forma nacisku służąca do realizacji określonych celów politycznych”