Pomoc pieniężna na kursy biznesowe


Ogłaszamy iż w ramach pogramu dofinansowań „Łódzki Program Infrastrukturalny” do ostatecznego etapu dostały się znajdujące się na poniższej liście aplikacje:

 • – warsztaty z zarządzania czasem
 • zbudowanie MultiCAD ABW – inteligentnego narzędzia wymiany danych między projektami ABW oraz jej Partnerów – Producentów i procesantów, korzystających w procesie projektowania z cyfrowego modelu 3D – treningi z przywództwa
 • Szkolenia Z Budowania Zaangażowania – treningi biznesowe
 • zbudowanie ogólnodostępnego internetowego systemu wsparcia zarządzania zasobami domowymi i przedsiębiorstw – treningi zamkniete
 • stworzenie portalu zdalnego – ekologicznego poradnika prawnego wraz z obsługującą go aplikacją internetową – szkolenia z delegowania
 • stworzenie serwisu elektronicznego wwwalekiedypl stanowiącego platformę komunikacji między organizatorami wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, a ich odbiorcami – treningi miekkie
 • wypracowanie usługi narzędziowej wyszukiwarki wydarzeń sportowych dzięki budowie sportowego portalu społecznościowego Mój Sport – szkolenia z zarządzania projektem
 • przyrost konkurencyjności iFusion poprzez stowrzenie i wdrożenie na rynek produktu Open Connect – warsztaty handlowe
 • zoptymalizowanie importu kosmetyków przez Firmę Bass Cosmetics Walewska Bilons SpJ – treningi zamkniete
 • Automatyczna koncepcja CRM oparta na aplikacji CRM zoptymalizowanej z bazą zasobów do celów marketingowych – szkolenia HR
 • Badania i komercjalizacja modernizacyjnego produktu – warsztaty sprzedażowe
 • Badania nad budową architektury masowego modelu pocztowego nowej generacji przy założeniu dużej skalowalności umożliwiającej zastosowanie produktu na skalę globalną – szkolenia z przywództwa
 • BizIn – zbudowanie kompleksowego systemu zarządzania firmą przez Internet – treningi z zarządzania projektem
 • Budowa nowego zakładu drukarni w celu dywersyfikacji produkcji – szkolenia zamkniete
 • Doposażenie Sekcji Badawczo-Rozwojowej Pol-Nil SA – szkolenia firmowe
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez wdrożenie tarcz hamulcowych o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa – warsztaty z przywództwa
 • Ekspansja na rynki zagraniczne firmy „DANPOL” z wykorzystaniem „Paszportu do importu” – warsztaty sprzedażowe