Symulacje menedżerskie – monogram dr Jarząbek


Ćwiczenia biznesowe – baza wiedzy na warsztaty:

 • Symulacje Edukacyjne poziom postawowy
 • „Odsetek respondentów wyrażających pozytywne opinie
 • Symulacje szkoleniowe , prof. C. Ciba
 • Ewaluacja biznesowa i menedżerska funkcjonowania systemu oceny menedżerskiej i wyboru projektów szkoleniowych w ramach PO IG – etap II – po rozpoczęciu rund aplikacyjnych
 • Historia Mongolii
 • Gry menedżerskie , prof. dr hab. G. Brzytwa
 • Ocena biznesowa ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013
 • Ocena biznesowa procesu zarządzania projektami infrastruktury transportowej w kontekście realizacji NPR 2004-2006
 • Piesze szlaki turystyczne środkowo-wschodniej Opolszczyzny
 • Przepisy prawne z zakresu ochrony przyrody
 • Tatry w Literaturze Polskiej 1805-1939
 • Założenia programowo-organizacyjne studium fotografii krajoznawczej PTTK
 • Integracyjne Mistrzostwa Zabrza w Ringo
 • Fundacja – Isaac Asimov (584)
 • Królowie przeklęci – tom 3 (Trucizna królewska”)” – Maurice Druon (791)
 • Ucieczka – James Clavel (1794)
 • Sieroce dole – Józef Ignacy Kraszewski (2103)
 • W kraju niewiernych – Jacek Dukaj (3028)
 • Dzień śmierci – Kathy Reichs (3912)
 • Wprowadzenie do psychologii – Gerd Mietzel (4447)
 • Krzyżacy – Józef Ignacy Kraszewski (5110)
 • Haiti 2004 – Robert Zeman (5841)
 • Jezus na marsie – Philip Jose Farmer (6355)
 • Biała ciemność – Sage Walker (7330)
 • Gry biznesowe , prof. A. Anders