Granty Europejskie na szkolenia zamknięte

Ogłaszamy że w ramach funduszu dofinansowań „Warmińsko Mazurski Fundusz Pomocowy” na dwudniowe SzkoleniaZarządzanie Czasem dotację otrzymały następujące projekty:

 • Program Szkoleniowy dot. Działu Marketingu w firmie Sordex
 • Program Szkoleniowy dot. zarządzania firmą bonusem motywacyjnym dla załogi.
 • „e-Integracja – szansą na unowocześnienie społeczności lokalnej”
 • Nr PKWiU 27.53.10
 • innowacyjny program inteligentnego sortowania złomu puszek aluminiowych z zastosowaniem komputerowej analizy obrazu skanowania promieniami rentgenowskimi
 • opracowanie nowoczesnego modelu zbrojonych rur z tworzyw termoplastycznych RTP
 • bezzałogowego.
 • opracowanie i wdrożenie innowacyjnych programów rehabilitacji w Malborskim Centrum Rehabilitacji
 • sporządzenie i implementacja międzyuczelnianej platformy wymiany wiedzy iprofesor
 • opracowanie i uruchomienie pakietu leków kardiologicznych nowej generacji
 • sporządzenie modernizacyjnej receptury i uruchomienie do produkcji preparatu stosowanego w leczeniu zespołów depresyjnych
 • sporządzenie pierwszej polskiej konstrukcji i procedury produkcji stentu do bifurkacji pokrytego polimerem biodegradowalnym i uwalniającym lek antyproliferacyjny nowej generacji z grupy -olimus.
 • struktura eksperymentalnej terapii komórkowej z wykorzystaniem indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPS)
 • sporządzenie przedsiębiorstwa do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania w celu dalszego intensyfikacji Spółki
 • unowocześnienie Centrum Informatyki ALSTOM Power Sp. z o.o.
 • proces monitorowania jakości energii elektrycznej z przesyłem danych po GSM.
 • program zarządzania relacjami z klientem
 • opracowanie laboratorium badawczo-rozwojowego w firmie Arso-Polński
 • z partnerami biznesowymi.
 • wdrożenie nowoczesnych metodyki w zakładach produkcyjnych pralek i lodówek Samsung
 • wdrożenie planu rozowoju importu
 • implementacja elektronicznego biznesu B2B wsród partnerów handlowych.
 • uruchomienie elektronicznej platformy wymiany dokumentów księgowych z wykorzystaniem WORK FLOW
 • wypracowanie mobilnego modelu obsługi firm działających w branży usługowej wspierający proces rezerwacji terminów.
 • zbudowanie cyfrowego portalu konferencyjnego zapewniającego dobór informacji, obsługę promocji, komunikację oraz rejestrację uczestnictwa i płatności.
 • wypracowanie cyfrowego serwisu społecznościowego służącego do wymiany informacji i usług dotyczących sportów ekstremalnych.

  Tagi: szkolenia z zarządzania, szkolenie kierowników