Dofinansowanie na treningi dla firm

Zawiadamiamy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Podkarpacki Fundusz Regionalny” na wyjazdowe Wykłady Dla Liderów środki otrzymały opisane poniżej przedsięwzięcia:

 • Program Szkoleniowy dot. Księgowych w firmie Stachowiak S.C.
 • Program Szkoleniowy dot. rozwoju efektywności impulsem innowacji.
 • „Internet szansą ekspansji społeczności lokalnej w Gminie Świerklany”
 • „nabycie maszyn, licencji do uruchomienia produkcji nowoczesnych elementów złącznych z pokryciem chromianowanym, pasywnym oraz na stopach cyny w Zakładzie Produkcji Śrub w Palikówce”
 • nowoczesny proces zbierania, archiwizacji i analizy wyników pomiarów procesu produkcyjnego
 • nowoczesny zintegrowany system wsparcia procesów biznesowych w obszarze sprzedaży produktów finansowych – SMSS
 • opracowanie i uruchomienie systemu umożliwiającego kompleksową obsługę dokumentów
 • opracowanie i uruchomienie algorytmu do komputerowego wspomagania systemowania leków metodą wirtualnego screeningu (PKWiU: 73.10)
 • opracowanie i implementacja wzoru użytkowego dla procesu transportu technologicznego EHB
 • opracowanie koncepcji materiałowej i konstrukcyjnej innowacyjnego programu konstrukcji stalowych – ADAMANTIS
 • sporządzenie symulatora projektowo-sprzętowego do weryfikacji planów komponentów wirtualnych IP w układach FPGA. PKWiU 72.21.11
 • struktura zdalna B2B do wspólpracy z podmiotami korporacyjnymi gwarancją innowacyjności Dominium S.A.
 • system stworzenia platformy produkcji i dystrybucji filmów fabularnych i dokumentalnych w internecie z zachowaniem ochrony praw autorskich.
 • unowocześnienie laboratoryjnej infrastruktury badawczo-rozwojowej firmy BioCentrum
 • proces bezobsługowego sterowania kompleksem ścianowym
 • proces zarządzania relacjami z klientem
 • opracowanie Parku Naukowo – Technologicznego Euro – Centrum – skok technologiczny i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł
 • implementacja modernizacyjnego systemu elektronicznej wymiany danych typu business to business C+B2B
 • uruchomienie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w przemyśle kosmetycznym
 • uruchomienie modelu informatycznego klasy B2B.
 • implementacja systemu zarządzania łańcuchem dostaw SCM w ramach kisskiss.pl
 • zbudowanie innowacyjnej usługi zwiększającej poczucie bezpieczeństwa konsumentów podczas dokonywania pozyskanieów przez Internet.
 • wypracowanie interaktywnej platformy informacyjnej AGRO z możliwością kojarzenia partnerów handlowych branży rolno-spożywczej.
 • stworzenie zdalnego serwisu do Optymalizacji Wyboru Ofert zakupu towarów i usług.
 • zbudowanie cyfrowego serwisu umożliwiającego nawiązywanie relacji osobistych

  Tagi: szkolenia z dotacją, szkolenie kadr