Konferencja programowa – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją przedsięwzięcia nr GZW/17 9 2 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Luksemburskiego Funduszu Wyrównawczego

Program dyskusja podczas spotkania obejmuje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • Ocena zintegrowanego systemu działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych w zakresie funduszy europejskich w Województwie Małopolskim
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.1 SPO WKP
 • Analiza jakości wdrożenia funduszu EFS na przykładzie studium edukacyjnego Hotel na Symulacje Strategiczne
 • Ocena systemu wdrażania rekomendacji przez instytucje zaangażowane w realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
 • Analiza sprawności przepływów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Ocena skuteczności działań informacyjno – promocyjnych w ramach PO KL na poziomie Priorytetów VI,VII,VII,IX- komonent regionalny oraz określenie potrzeb informacyno – promocyjnych z punktu widzenia beneficjntów
 • Ocena efektywności i skuteczności wdrażania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania RPO WZ 2007-2013
 • Adaptacja metodologii pomiaru efektu netto interwencji publicznych do potrzeb sektora infrastruktury transportowej
 • Ocena beneficjentów ostatecznych działania 2.6 ZPORR z rekomendacją do wdrażania działania 8.2 PO KL w województwie opolskim
 • Ocena wdrażania PO KL w kontekście ukierunkowania wsparcia dla Priorytetów VIII i IX w województwie lubelskim
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Fundusz będzie omówiony pod kątem efektywności w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (systematyka wg PKD).:

 • PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
 • Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych
 • Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
 • Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Ubezpieczenia na życie
 • Sprawy zagraniczne
 • Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: grudziądzki oraz nowotomyski

  Upoważnieni beneficjenci to: PISZCZEK ANTONINA Agencja Ubezpieczeniowa Antonina Piszczek, Kopalnie Bazaltu „Sulików” Sp. z o.o., „IZOPOL” S.A. , ABC Auto Myjnia Fenix-Pro, Przedsiębiorstwo Usługowo Inwestycyjne „Broker” , „BUSINESS ONLINE SERVICES” , BROS B. P. MIRANOWSCY, EC Electronics Sp. z o.o., KGHM Polska Miedź S.A., Lubelska Fundacja Rozwoju, Radbur Sp. z o.o., WWMC , GMN Techmet Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali „Segromet” , ES-CONSULTING SMULEWICZ IWONA

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.