Scenki strategiczne – tematy do pracy dyplomowej


Potwierdzamy że na studiach Andragogika i Gry Integracyjne zalecamy nizej wymienione opracowania do egzaminu:

  • symulacja strategiczna : „Flora i fauna w ikonografii malowanych cerkwi Bukowiny” i „Antropogeniczne zagrożenia atmosfery”
  • symulacja komunikacyjna : „Etykieta językowa w miejscu pracy” i „Piękno tatru i folkloru góralskiego w literaturze Młodej Polski (na studium przypadku ocenianych utworów Kazimierza Przerwy-Tetmajera i Jana Kasprowicza)”
  • gra biznesowa – „Postać dziewiętnastowiecznego flâneura (miejskiego obserwatora) w ujęciu Waltera Benjamina” i Gry Menedżerskie i „Obraz Ukraińca w polskiej świadomości społecznej (na empirycznym materiale badania ankietowego)”
  • zabawa komunikacyjna : „Ikona Jezusa Chrystusa podstawą chrześcijańskiej ikonografii” i „Konflikt kosowski i jego dzisiejsze odbicie społeczno-kulturowe oblicze ”
  • gra słownikowa – „Rozumienie pojęcia sprawiedliwość przez studentów” oraz „Inspiracje antyczne w początkach USA”
  • zabawa komunikacyjna – „Składniki kultury w kręgu wybranych zagadnień ” oraz „Nowy Jork w obiektywie”
  • zabawa decyzyjna : „Literatura dla dzieci” oraz „Bunt przedmieść Paryża z listopada 2005 roku w zwierciadle prasy francuskiej na tle porównawczym”
  • zabawa biznesowa : „Współczesne słonictwo kontrkultur muzycznych – język młodzieżowy” i „Ziołolecznictwo – dawne, a współczesne na danych źródłowych z ocenianych źródeł literackich”
  • gra komunikacyjna : „”Ziemia Obiecana” powieść Władysława Stanisława Reymonta i ekranizacji Andrzeja Wajdy” oraz „Wielkopolanki na uniwersytetach, kształcenie kobiet na poziomie wyższym w XIX i XX wieku”