Czemu stres negatywnie wpływa na pracowników.

Abstynencja pracowników z powodu chorób stanowi poważny problem zarówno dla firm i przedsiębiorstw, jak i społecznych instytucji. Przebywając na zwolnieniu lekarskim taki pracownik nie wykonuje swoich obowiązków zawodowych, ale należy mu się dodatkowo za ten czas odpowiednie świadczenie. Do określonej ilości dni będzie je wypłacał pracodawca, a następnie taki obowiązek przejmuje ZUS.

W zapobieganiu pracowniczym chorobom duże znaczenie ma prewencja, z tego też powodu w tego typu działania niejednokrotnie angażuje się również Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z istotniejszych obszarów, w jakich podjęto tego typu działania, jest przeciwdziałanie i zapobieganie niepożądanym skutkom zawodowego stresu pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu zostały przygotowane specjalistyczne warsztaty i kursy poświęcone takim zagadnieniom.

Pracodawcy przy tym projekcie mogą skorzystać dodatkowo z licznych narzędzi, pozwalających skontrolować zakres ryzyka w firmach, które prowadzą. Dzięki takiej analizie będzie można rozpocząć skuteczne działania zapobiegające, a poza tym wdrożyć profilaktycznie środki zapobiegające pojawieniu się zawodowego stresu.

Jak pokazują statystyki, ten właśnie czynniki to jeden z występujących najczęściej przyczyn pracowniczych chorób. Szacuje się, że około 60 procent wszystkich zwolnień jest rezultatem postępujących problemów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużą presją w miejscu pracy. Tylko problemy z układem mięśniowo-szkieletowym są częściej zgłaszane pośród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Zbyt długi stres odbija się bardzo negatywnie na wielu różnych płaszczyznach naszego życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Często powoduje zwiększające się kłopoty ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a nie leczony stać się może przyczyną poważniejszych dolegliwości. Narażenie przez dłuższy czas na duży stres może się nawet zakończyć ciężką nerwicą czy depresją.

Pracownicy często nie mają nawet świadomości, jak negatywne skutki niesie dla nich stresujące życie. Efekty tego typu sytuacji odbijają się także na działaniu firmy, bowiem znacznie się zmniejsza motywacja i produktywność, a zwiększa ilość zwolnień chorobowych oraz wypadków.