Dlaczego stres negatywnie wpływa na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie przez różne choroby stanowi poważny problem zarówno dla samych pracodawców, jak i społecznych instytucji. Przebywając na zwolnieniu taka osoba nie może wykonywać swoich zawodowych obowiązków, lecz należy mu się dodatkowo za ten okres wynagrodzenie w odpowiedniej wysokości. Do określonej ilości dni płaci je firma, a następnie ten obowiązek powinien przejść do ZUSU.

W zapobieganiu pracowniczym chorobom niezwykle istota jest prewencja, z tego też powodu w takie działania często się też angażuje Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z ważniejszych obszarów, w których działania tego typu zostały podjęte, jest zapobieganie skutkom stresu zawodowego pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowane zostały liczne warsztaty i szkolenia poświęcone tej tematyce.

Pracodawcy w zakresie tego projektu będą mogli skorzystać dodatkowo z dostępnych narzędzi, pozwalających oszacować wysokość ryzyka w firmach, które prowadzą. Dzięki takiej analizie można będzie rozpocząć właściwe działania naprawcze, a także zacząć wdrażać środki profilaktyczne chroniące przed występowaniem zawodowego stresu.

Jak widać po statystykach, czynnik ten jest jednym z bardzo często występujących przyczyn pracowniczych chorób. Szacuje się, że więcej niż połowa wszystkich zwolnień będzie efektem problemów z nieradzeniem sobie z nadmiarem presji w miejscu pracy. Jedynie zaburzenia w układzie ruchu są częściej zgłaszane pośród problemów z pracą zawodową.

Za długo trwający stres odbija się bardzo negatywnie na wielu różnych płaszczyznach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Powoduje narastające problemy z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a w ogóle nie leczony stać się może powodem poważnych schorzeń. Zbyt długie narażanie na warunki stresowe może się nawet skończyć depresją albo nerwicą.

Pracownicy w wielu przypadkach nie mają nawet świadomości, jak niepożądane skutki może dla nich nieść życie w stresujących warunkach. Skutki takiej sytuacji odbywają się również na codziennym działaniu firmy, bowiem znacznie się zmniejsza produktywność i zadowolenie, a zwiększa ilość zwolnień chorobowych oraz wypadków.