Czy nowoczesne technologie mają ma duży wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatnie kilka miesięcy to coraz lepsza sytuacja na rynkach pracy – jak pokazują statystyki podane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, poziom bezrobocia osiągnął najmniejszy od 1991 roku poziom. W październiku wyniosło niewiele ponad 8 procent, a jakieś spadki były widoczne w prawie wszystkich województwach. Taka sytuacja oznacza dla pracodawców, że będą oni mieli pewne problemy ze znalezieniem dobrych pracowników.

Na pewno taka sytuacja jest widoczna w technologicznych branżach, w nich już od kilku lat ludzie są świadomi tego, że stawianie warunków jest po ich stronie. Lecz dość podobna sytuacja zaczyna mieć miejsce w coraz większej ilości branż, także w obszarach, w jakich całkiem niedawno jeszcze warunki dyktowali pracodawcy.

Taka sytuacja może być dość korzystna nie tylko dla samych pracowników, lecz również dla całości gospodarki, którą pomoże napędzić odpowiedni wzrost pensji. Poza tym coraz większą rolę ogrywają dodatkowe benefity, którymi kusi się pracowników. Zaliczyć do nich między innymi można karnety do obiektów sportowych, opiekę medyczną czy też pakiety ubezpieczeniowe dla pracowników i ich rodzin.

Co ciekawe, w naszym kraju trendy są całkowicie inne, niż w innych krajach, gdzie jest obserwowany systematyczny wzrost bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że w 2017 roku ogólna liczba ludzi nie mających zatrudnienia osiągnąć nawet poziom nawet 200 milionów. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest gorsza koniunktura gospodarcza.

Wbrew opiniom licznych osób, technologiczny rozwój i automatyzacja pracy nie mają wielkiego wpływu na ilość bezrobotnych. Tego typu hasła można usłyszeć już od dwustu lat, a cały czas pomimo używania wielu najróżniejszych maszyn pracowników nic nie zastąpi. Natomiast faktycznie tak jest, że nowoczesne technologie powodują wymieranie niektórych zawodów i powstawanie zupełnie nowych.

Liczba nowych zawodów w ostatnich latach bardzo dynamicznie rośnie, albo w bezpośredni sposób one korzystają z technologii, albo będą zapewniać jej odpowiednią obsługę. Z tego też powodu coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie inwestować muszą w swój rozwój i nie obawiać się zmian.