Czy automatyzacja pracy ma duży wpływ na ilość bezrobotnych.

Ostatnie kilka miesięcy to polepszająca się sytuacja na rynkach pracy – jak pokazują statystyki podane przez Ministerstwo Pracy, poziom bezrobocia osiągnął najmniejszy od prawie trzydziestu lat poziom. Pod koniec 2016 roku wynosiło niewiele ponad 8 procent, a spadki widoczne były w prawie wszystkich województwach. Taka sytuacja oznacza dla pracodawców, że mogą mieć oni coraz więcej problemów ze znalezieniem odpowiednich ludzi.

Na pewno taka sytuacja jest mocno widoczna w technologicznych branżach, tam już od kilku lat ludzie mają świadomość tego, że to oni dyktują warunki. Jednak identyczna sytuacja pojawia się ostatnio w zupełnie nowych branżach, między innymi w obszarach, w jakich całkiem niedawno jeszcze warunki dyktowali pracodawcy.

Tego typu sytuacja może być bardzo korzystna nie tylko dla pracowników, lecz również dla całości gospodarki, którą pomoże napędzić odpowiedni wzrost pensji. Poza tym coraz większą rolę ogrywają pozapłacowe dodatki, jakimi kusi się pracowników. Zaliczyć do nich między innymi można karnety do obiektów sportowych, opiekę medyczną czy też pakiet ubezpieczeń dla całej rodziny.

Co interesujące, w naszym kraju trendy przedstawiają się zupełnie inaczej, niż na całym świecie, gdzie jest obserwowany regularny wzrost bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja Pracy prognozuje, że już w bieżącym roku ogólna ilość osób pozostających bez pracy może sięgnąć poziomu nawet 200 milionów. Najważniejszym powodem takiego stanu rzeczy jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Wbrew opiniom wielu ludzi, postęp technologiczny i coraz większa automatyzacja nie mają dużego wpływu na wysokość bezrobocia. Hasła tego typu można usłyszeć już od dziewiętnastego wieku, a cały czas pomimo wymyślenia wielu maszyn i urządzeń ludzie nadal są potrzebni. Natomiast rzeczywiście tak jest, że nowoczesne technologie powodują znikanie pewnych zawodów i tworzenie się zupełnie nowych.

Ich liczba w ostatnim czasie bardzo dynamicznie rośnie, albo korzystają one w bezpośredni sposób z nowoczesnych technologii, albo zapewniają jej odpowiednią obsługę. Dlatego też coraz bardziej zaczyna być widoczna decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zajęcie inwestować powinny we własny rozwój i nie obawiać się zmian.