Granty Europejskie na szkolenia menedżerskie


Informujemy iż w ramach pogramu europejskiego „Warmińsko Mazurski Program Infrastrukturalny” do formalnego etapu dostały się następujące projekty:

 • wypracowanie internetowej e-platformy farmaceutycznej do prezentacji i wyszukiwania ofert aptek, hurtowni farmaceutycznych i producentów – szkolenia interpersonalne
 • – szkolenia sprzedażowe
 • Szkolenia Handlowe – warsztaty miekkie
 • wypracowanie platformy mailingowej skierowanej do klienta biznesowego – szkolenia z kreatywności
 • wypracowanie portalu elektronicznego e-kariera – warsztaty z obslugi klienta
 • wypracowanie serwisu pysznepl umożliwiającego wyszukiwanie restauracji oferujących dowóz oraz składanie w nich zamówień przez Internet – szkolenia z obslugi klienta
 • wypracowanie Studenckiej Europejskiej Platformy elektronicznej (SEPI) dla osób zainteresowanych nauką za granicą – warsztaty biznesowe
 • przyrost konkurencyjności firmy poprzez uruchomienie innowacyjnych e-usług telekomunikacyjnych w ramach budowy teleinformatycznej platformy wortalowej – warsztaty z zarządzania czasem
 • wzmocnienie efektywności współpracy z partnerami poprzez system B2B w Kulik Sp jawna – szkolenia biznesowe
 • Akademickie Centrum Materiałów i Nanoprocedury – warsztaty biznesowe
 • Autonomiczna inteligentna sieć teleinformatyczna do e-diagnozowania energetycznych sieci rozdzielczych – szkolenia pracownicze
 • Nr statystyczny PKWiU 432211 – treningi HR
 • – innowacyjny tester do termografii ciekłokrystalicznej, wykrywający raka piersi – szkolenia z kreatywności
 • Budowa kompleksowej infrastruktury przetwarzania i analizy zasobów przestrzennych wspierająca działalność Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych – szkolenia z przywództwa
 • Dwumodułowy system detekcji zanieczyszczeń w produktach spożywczych – warsztaty z zarządzania czasem
 • Działania informacyjno – promocyjne realizowane w 2010 r przez Ministerstwo Gospodarki jako Instytucję Pośredniczącą dla 3,4,5 i 6 osi priorytetowych projektu Operacyjnego Innwacyjna Gospodarka – szkolenia zamkniete
 • multimedialna struktura usług, produktów, metodyki i wiedzy środowiskowej – eko24 – treningi firmowe