Audyt projektu – zaproszenie – projekty EFS

W związku z raportowaniem działania funduszowego nr BYZ/74 9 1 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania subwencji z Amerykańskiego Trustu Pomocowego

Harmonogram dyskusja podczas panelu obejmuje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena stanu zaawansowania przygotowań do realizacji wszystkich projektów kluczowych w ramach działania 5.6.
 • Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego – studium porównawcze
 • Ocena wybranych wskaźników przygotowanych przez IZ dla monitorowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Wykorzystanie koncepcji klastrów dla kształtowania polityki innowacyjnej i technologicznej państwa. Rekomendacje dla polityki stymulowania rozwoju klastrów w Polsce.
 • Pomiar skuteczności implementacji celów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Sala konferencyjna Szkolenia w Jurze
 • Ocena systemu wdrażania rekomendacji przez instytucje zaangażowane w realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
 • Adekwatność Planów Działania dla Priorytetu VIII i IX do potrzeb województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektu oraz komplementarności PO KL i innych programów współfinansowanych ze źródeł wspólnotowych w regionie.
 • Analiza użyteczności Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • Badanie zdolności absorpcyjnych publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej – beneficjentów systemowych – w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Ocena procesu zarządzania projektami infrastruktury transportowej w kontekście realizacji NPR 2004-2006
 • Analiza kierunków wspierania rozwoju kapitału ludzkiego w Wielkopolsce
 • „Analiza aktualnej struktury instytucji rynku pracy i instytucji
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Program zostany omówiony w aspekcie analizy ex post w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów
 • Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
 • Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: m. Nowy Sącz oraz pszczyński

  Upoważnieni beneficjenci to: Huta Aluminium „KONIN” S.A., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe „PREF-BUD” Sp. z o.o. , BROWARY DOLNOŚLĄSKIE PIAST S.A., SOLD , Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca” , „S.A.F.E.” ŻELESZKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, APS Energia , EURO-TRADE P.H.Z. GOLIŃSCY SPÓŁKA JAWNA, Grupa Inwestycyjna Taurus sp. z o.o., Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, PABIANICKA FABRYKA PAPIERU , Werner Kenkel , Logintrans Spółka z o. o. , Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Matchpoint Piotr Kondracki Spółka Komandytowa

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.