Scenki kreatywne – hipotezy do pracy magisterskiej


Ogłaszamy iż na programie Trening Interpersonalny i Symulacje Szkoleniowe akceptuje się prezentowane na niniejszej liście publikacje do zaliczenia:

  • symulacja decyzyjna – „Turystyka regionalna w Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim” i „Uniwersalne prawdy bajki. Rola Ignacego Krasickiego w rozwoju gatunku”
  • gra biznesowa : „Wizerunek kobiety w reklamie telewizyjnej” oraz „Pozytywiści wobec romantycznej tradycji”
  • symulacja strategiczna – „Czarny wrzesień i masakra w Monachium. Zbrodnia podczas świętego pokoju” oraz Symulacje i „Dzieci i młodociani w KL Auschwitz – Birkenau 1940-1945 jako obozowy filar społeczny”
  • zabawa kreatywna – „Oblicza egzotyzmu i egzotyki w literaturze polskiej po 1945 roku” oraz „Komunikacja w rodzinie. Analiza zdarzeń komunikacyjnych w rodzinie polskiej i szwedzkiej”
  • zabawa kreatywna – „Motyw pocałunku w reklamie w nawiązaniu dzieł malarskich i fotografii” i „Metody pomiarów parametrów matrycowych detektorów podczerwieni”
  • zabawa strategiczna : „Walory krajoznawcze województwa podlaskiego” i „Sprzeciw Watykanu wobec totalitaryzmu II wojny światowej”
  • symulacja strategiczna : „Działalność turystyczna i krajoznawcza hufca ZHP „Podlasie” w początku XXI wieku” i „Stereotypy polsko-hiszpańskie”
  • zabawa zespołowa : „”Nad Niemnem”: Kresowe społeczeństwo po upadku Powstania Styczniowego” i „Rola i znaczenie szlaku świetego Jakuba w turystyce pielgrzymkowej Hiszpanii”
  • gra menedżerska – „Cyberfeminizm – kobieca podmiotowość w świecie nowych technologii” i „Znaczenie Federacji na Rzecz Kobiet w walce o uprawnienie płci”