Decyzje – szkolenia z negocjacji – Training Institute

Zestawienie zarekomendowanych do drugiego etapu wnioskodawców w programie subwencji Kanadyjskiego Grantu Przedsebiorczości:

  • B0/R/ŚLĄSKIE-, poprawa konkurencyjności w zakresie technologii produkcji warstwy ochronnej przekładników pomiarowych średniego napięcia., Magneto Spółka Akcyjna, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono dofinansowanie na symulacje szkoleniowe. Dofinansowane w tym projekcie szkolenia z zarządzania najlepiej zrealizuje uznany szkoleniowiec handlowy Wojciech Herra.
  • 6/W/PODKARPACKIE-, Uruchomienie innowacyjnej usługi wirtualnej rekrutacji przy pomocy zakupu urządzeń i oprogramowań do generowania i obróbki Virtual Reality (VR), Marcin Dąbrowski FOR YOU, Dla tego projektu zaakceptowano subwencję na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Jacek Herra. Zalecane treningi menedżerskie w spółce Certes
  • H8/G/PODKARPACKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie innowacyjnej obróbki metali w technologii D., PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU WYROBAMI HUTNICZYMI „CENTROSTAL” SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego aplikacji ogłoszono dotację na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener zarządzania: Zbigniew Herra. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w fundacji ODiTK
  • A9/J/KUJAWSKO POMORSKIE-, Wytwarzanie i komercjalizacja innowacyjnych rolek termicznych z materiału odpadowego w krótkich seriach., „ESTEL” SPÓŁKA CYWILNA PIOTR KULKA, ANDRZEJ MICHELIS, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano subsydia na gry strategiczne. Rekomendowany trener zarządzania: Zbigniew Nęcki. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w firmie Mindlab
  • C3/I/ŁÓDZKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie innowacyjnych technologii niskoenergetycznego wytwarzania warstw wierzchnich o wysokiej odporności na zużycie, PROGRESJA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego projektu zatwierdzono subwencję na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener biznesu: Szymon Herra. Zalecane warsztaty sprzedażowe w spółce Progress project
  • C6/F/LUBUSKIE-, Zakup innowacyjnej wycinarki laserowej do obróbki blach w arkuszach wiązką laserową wytwarzaną w źródle diodowym kluczem do rozwoju firmy oraz do wejścia na nowe rynki zbytu., PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „ZLEM” SP Z O.O., Dla tego projektu ogłoszono subwencję na symulacje team building. Rekomendowany trener interpersonalny: Jacek Nęcki. Zalecane szkolenia w instytucie Avenhansen
  • C7/A/DOLNOŚLĄSKIE-, wdrożenie innowacyjnej technologii filmowania na dużych obiektach , BALANCED BUILDINGS SP Z O.O., Dla tego aplikacji zatwierdzono finansowanie na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener przywództwa: Zbigniew Nęcki. Zalecane treningi menedżerskie w fundacji Mindlab
  • DD1/F/MAZOWIECKIE- Dla tego zgłoszenia ogłoszono środki na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Mateusz Kudła. Zalecane treningi menedżerskie w spółce IBD Business School