Scenki strategiczne – założenia do egzaminu


Ogłaszamy iż na programie Metodyka Kształceniowa i Gry Umiejętnościowe zalecamy poniższe tezy do egzaminu:

  • gra menedżerska – „Powstanie Warszawskie we wspomnieniach i filmach” i „Formy wojen informacyjnych w nowych mediach”
  • gra lingwistyczna – „Wizerunek Europy Środkowo-wschodniej w esejach Andrzeja Stasiuka „Jadąc do Babadaj” i „Dojczlid”” oraz „Filmowe oblicze wojny wietnamskiej”
  • gra językowa : „Hiszpańska dynastia. Luis Baunel, Carlos Saura i Pedro Ammodovar jako twórcy kina europejskiego” oraz Gry Biznesowe oraz „Rola organizacji pozarządowych w zakresie ochrony praw człowieka”
  • zabawa językowa : „”Poza miastem” „Londyn” jako antycypacja marketingu politycznego” oraz „Obszary ekologicznego zagrożenia w Polsce”
  • symulacja strategiczna : „Terroryzm islamski przypadek Al.-Kaidy” i „Jarocin w sieci dyskursu”
  • zabawa lingwistyczna – „Wojna w Bośni i Hercegowinie widziana oczami dzieci i kobiet w latach 1992-1995” oraz „Rola i zadania samorządu terytorialnego na przykladzie Starostwa Powiatowego w Pleszewie”
  • symulacja edukacyjna – „Aktorki Pedro Amodovara i ich filmowe oblicza w obserwowanych utworach reżysera” oraz „Polscy jakobini w dobie insurekcji kościuszkowskiej. Poglądy i formy politycznej aktywności”
  • gra strategiczna : „Wizerunek Adama Mickiewicza w Polsce i na Litwie-aspekt literacki oraz kulturowy” i „Walory turystyczne bułgarskiego wybrzeża Morza Czarnego”
  • symulacja językowa : „Idea emancypacji u sufrażystek w XIX wieku” i „Właściwości fizykochemiczne i mechaniczne cienkowarstwowych pokryć z azotku boru”