Spotkania integracyjne – wylosowani kursanci

Przyjaciołom i współpracownikom z poniższej listy gorąco składamy wyrazy wdzięczności (i wysyłamy opisane niżej upominki) za uwagę przeznaczoną na uzupełnienie kwestionariusza, który stworzyli nasi badacze Sylwester Bednarek, Albert Surma, Adolf Rutowicz i Aureliusz Małłek w czasie treningu Motoryzacyjne Zabawy Biznesowe

  • Hieronim Jarzombek, Archeolog, Wielowieś, zdobywa wejściówkę na warsztat otwarty „ etykieta w nowoczesnej firmie” lub dowolną z zabaw integracyjnych w naszej ofercie a dodatkowo książkę „Choroby krwi”
  • Manuel Koliński, Inspektor kontroli handlu i usług, Horyniec-Zdrój, zapraszamy gratisowo na wykład „zarządzanie projektami w organizacjach pozarządowych” lub wyjazd integracyjny plus książkę „Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek a, o, u, e, i, y, ą, ę”
  • Sebastian Roszkowski, Referendarz sądowy, Biskupiec, przyznajemy rabat na warsztat zamknięty „Przewodzenie zespołom jako sztuka wydobywania tego co najlepsze z zespołów poprzez motywowanie i inspirowanie” lub szkolenie team building plus książkę „Gospodarka samorządu terytorialnego”
  • Eliasz Andrzejak, Doradca podatkowy, Skępe, przyznajemy rabat na warsztat otwarty „Efektywność osobista zasady i podstawowe narzędzia organizacji czasu własnej pracy” lub dowolną z zabaw integracyjnych w naszej ofercie plus publikację „Pierścień i Róża”
  • Bożydar Kandora, Lekarz weterynarii, Powidz, wygrywa bilet na szkolenie „asystentka doskonała” lub dowolną z zabaw integracyjnych w naszej ofercie a dodatkowo publikację „Wytrzymałość materiałów”
  • Tomasz Gościniak, Krytyk artystyczny, Opatówek, otrzymuje kupon na program e-learning „Motywowanie – kluczowe aspekty procesu ” lub imprezę i zabawę team building i wydawnictwo „Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. Vol. 128 (2011)”
  • Andrzej Jany, Anastezjolog, Mierzęcice, otrzymuje kupon na kurs dofinansowany „ Efektywna komunikacja z pracownikami” lub event motywacyjny oraz publikację „Podstawy zarządzania”