Granty Europejskie na warsztaty z zarządzania


Informujemy że w ramach funduszu dofinansowań „Pomorski Program Edukacyjny” do ostatniego etapu zaakceptowano następujące granty:

 • wypracowanie internetowej platformy do projektowania wnętrz pomieszczeń – szkolenia z asertywności
 • stworzenie mobilnej platformy zarządzania procesem organizacji i promocji wydarzeń, rejestracji uczestników i bezobsługowej sprzedaży e-biletów – treningi z komunikacji
 • Warsztaty Miękkie W Opolu – szkolenia menedżerskie
 • wypracowanie platformy mobilnej prezentującej informacje o produktach w polskich sklepach cyfrowych w kategorii odzież, obuwie i biżuteria, umożliwiającej porównywanie tych produktów pod względem wyglądu oraz dokonanie ich nabycieu w sklepach partners – warsztaty miekkie
 • wypracowanie portalu cyfrowego E-Sinersio – szkolenia z delegowania
 • zbudowanie serwisu cyfrowego pod nazwą Nanudapl, służącego do organizacji spotkań w świecie rzeczywistym, w celu podejmowania różnego rodzaju wspólnych aktywności – treningi ze stresu
 • stworzenie wortalu internetowego „e-diagnostyka chorób” – warsztaty z delegowania
 • przyrost innowacyjności nowymi procedurami wytwarzania oraz nowymi i ulepszonymi produktami – szkolenia miekkie
 • zoptymalizowanie sprzedaży dzięki nowym działaniom proimportowym – szkolenia z delegowania
 • „Koncepcja projektowo – przestrzenna dla terenów inwestycyjnych Grębocin nad Strugą” – treningi sprzedażowe
 • kontrola współpracy przedsiębiorstw z branży medycznej za pomocą Platfomy B2B – warsztaty biznesowe
 • Bezpieczne uprawy – elektroniczne e-usługi ubezpieczeń i wniosków o płatności dla rolników – szkolenia sprzedażowe
 • BreastLife – warsztaty z przywództwa
 • Budowa przedsiębiorstwa produkcji modułów fotowoltaicznych o wysokim potencjale nowoczesnym – treningi pracownicze
 • Doradztwo dla Korbank sp z oo w drodze na New Connect – szkolenia biznesowe
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez implementacja modernizacyjnej technologii produkcji wkładów do zmywarek – treningi negocjacyjne
 • – szkolenia z komunikacji