Subwencje na kursy z zarządzania


Informujemy że w ramach pogramu europejskiego „Pomorski Program Edukacyjny” do merytorycznego etapu przechodzą poniższe aplikacje:

 • wypracowanie elektronicznego serwisu, wspomagającego procesy zarządzania projektami/zadaniami oraz usprawniającego komunikację w zespołach planowych – szkolenia miekkie
 • wypracowanie cyfrowej usługi treningu umysłu i intensyfikacji inteligencji online – SiłowniaUmysłu – szkolenia z komunikacji
 • Szkolenia Z Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Poznaniu – warsztaty miekkie
 • zbudowanie oprogramowania typu Software as a Service udostępniającego użytkownikom zdalny dostęp do systemu zarządzania salonami kosmetycznymi Beauty Manager – treningi z asertywności
 • stworzenie portalu wymiany informacji wwwstudentpl – treningi pracownicze
 • stworzenie serwisu księgowości zdalnej dla mikro i małych firm – treningi z kreatywności
 • wypracowanie wirtualnego portalu prawnego przez Trinity Fundusze Europejskie SA w organizacji – szkolenia biznesowe
 • wzrost innowacyjności MobileBox poprzez wypracowanie inteligentnego systemu monitoringu i zarządzania obiektami – warsztaty z kreatywności
 • zoptymalizowanie wielkości eksportu firmy Kinga – warsztaty z konfliktów
 • „wzmocnienie strategii działania Aurum – sieci inwestorów prywatnych – filie w Katowicach i Poznaniu” – szkolenia z kreatywności
 • certyfikacja procesów biznesowych firmy CB SA i jej kooperantów poprzez wdrożenie platformy B2B – treningi z konfliktów
 • BENCHMARK MANAGER – stworzenie mobilnej platformy do monitorowania i analizy rozwoju przedsiębiorstw – treningi z obslugi klienta
 • Budowa programu Wsparcia Inwestycji „Przemysły Przyszłości” – warsztaty miekkie
 • Centrum Informatyczne w Świerku: infrastruktura i usługi dla energetyki – treningi z delegowania
 • DORADZTWO PRZYGOTOWUJĄCE PRZEDSIĘBIORCĘ DO POZYSKANIA INWESTORÓW ZEWNĘTRZNYCH O CHARAKTERZE UDZIAŁOWYM POPRZEZ DEBIUT NA RYNKU NEWCONNECT – szkolenia pracownicze
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez uruchomienie nowoczesnej technologii produkcji panelowych filtrów powietrza – warsztaty biznesowe
 • e-gabinet – wypracowanie cyfrowego serwisu technologicznej obsługi gabinetów stomatologicznych i rejestracji klientów – szkolenia z przywództwa