Subwencje na kursy dla firm


Ogłaszamy iż w ramach funduszu unijnego „Warmińsko Mazurski Fundusz Infrastrukturalny” do weryfikacyjnego etapu dopuszczono tu wymienione projekty:

 • zbudowanie elektronicznej platformy dla planantów i konsumentów materiałów spersonalizowanych – warsztaty z zarządzania czasem
 • stworzenie nowoczesnego portalu e-wydawnictwo w celu zarządzania publikacjami naukowymi – warsztaty menedżerskie
 • Szkolenia Z Budowania Zaangażowania – warsztaty sprzedażowe
 • stworzenie platformy aukcyjnej Sprzedazmagazynowapl – treningi sprzedażowe
 • stworzenie platformy z innowacyjnymi e-usługami w postaci audiolearning-u, wyszukiwarki i automatycznie generowanych testów – szkolenia HR
 • wypracowanie serwisu zdalnego prognosticpl świadczącego modernizacyjne e-usługi prognozowania szeregów czasowych – szkolenia handlowe
 • wypracowanie wortalu mobilnego „e-diagnostyka chorób” – szkolenia pracownicze
 • wzrost potencjału badawczego laboratorium poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii – szkolenia negocjacyjne
 • wzmocnienie innowacyjności przedsiębiorstwa Firma Handlowa Beata oraz przedsiębiorstw współpracujących poprzez implementacja modelu informatycznego – szkolenia z przywództwa
 • „Partnerstwo dla społeczeństwa informacyjnego – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach Powiatu Zwoleńskiego” – warsztaty interpersonalne
 • automatyzacja procesów biznesowych Handlopex SA i partnerów poprzez wdrożenie systemu informatycznego B2B – szkolenia z zarządzania projektem
 • Badania nad usuwaniem materii organicznej z wody pitnej z wdrożeniem – szkolenia z delegowania
 • – nowoczesny tester do termografii ciekłokrystalicznej, wykrywający raka piersi – szkolenia z asertywności
 • Budowa sieci relacji z Partnerami i Klientami zagranicznymi – treningi handlowe
 • DOSTĘP DO INTERNETU – szansa na dynamiczny wzmocnienie strategii działania Gminy Płaska – szkolenia zamkniete
 • E konsultant ślubny, czyli konsultant ślubny w cyberprzestrzeni – treningi z komunikacji
 • – szkolenia zamkniete