Scenki szkoleniowe – materiały do zaliczenia


Ogłaszamy iż na studiach Metodyka Kształceniowa i Symulacje Szkoleniowe zezwala się na prezentowane na niniejszej liście problemy do zaliczenia:

  • symulacja biznesowa : „Chasydzkie źródła myśli antropologicznej Martina Bubera” i „Zwyczaje i obrzędy na podstawie „Opisu obyczajów za panowania Augusta III” Jędrzeja Kitowicz i współcześnie”
  • gra językowa : „Temperatura powietrza w Łebie w aspekcie rekreacji (1966-1998)” oraz „Sposoby zdobywania klientów. Wykorzystanie perswazji w broszurach firm ubezpieczeniowych”
  • gra komunikacyjna – „Kreacja świata w polskich tekstach hip-hopowych” oraz Terapeutyczne Gry Menedżerskie i „U źródeł niemieckiego totalitaryzmu: od wychowania spartańskiego przez filozofię Nitschego po ideologię nazistowską”
  • symulacja słownikowa : „Bułgarzy na Krymie w XIX i na poczatku XX w.” oraz „Typy kobiet w angielskich powieściach gotyckich”
  • zabawa lingwistyczna : „Narkomania w aspekcie społeczno-prawnym” oraz „Friedricha Wilhelma Murnaua i Wernera Herzoga dwie opowieści o Nosferatu”
  • symulacja językowa : „Wpływ sytuacji społeczno-politycznej w Egipcie na funkcjonowanie turystyki w tym kraju” oraz „Struktura społeczna osób zwiedzających Zespół Pałacowo-Parkowy w Puławach”
  • zabawa kreatywna – „Jaskinie tatrzańskie jako składnik atrakcyjności turystycznej Tatrzańskiego Parku Narodowego” i „Językowa kreacja kobiety w prasie kobiecej”
  • gra kreatywna – „Wpływ soborów powszechnych na budownictwo kościelne” oraz „Motyw diabła w „Mistrzu i Małgorzacie” Michała Bułhakowa”
  • gra biznesowa – „Recepcja antyku w twórczości Wincentego Kadłubka i Jana Kochanowskiego. Wybrane problemy” i „Ewolucja polskich kolęd do początku oświecenia”