Wyjazdy Team Building – Aktualny Kurs


Wszystkim poniższym firmom organizującym kongresy doceniając składają wyrazy wdzięczności ze strony Wydziału Zarządżania Organizacją za włożony wysiłek na wymianę działań promocyjnych – podpisano: Kordian Ciba, Aurelian Koziak, Aron Waniek i Piotr Grabe

 • Otwarte Spotkanie team building z filozofii prawa karnego
 • Wiosenny Kongres Kierowników Zarządzania Warsztaty Integracyjne w Krakowie
 • Szkolenie menedżerskie team building pt. „możliwości i zagrożenia oraz ciekawe wynalazki w zarządzaniu organizacją”
 • Bóg – Człowiek – Świat. W 130. rocznicę urodzin Franza Rosenzweiga
 • Polska oraz sąsiedzi na przestrzeni wieków. Słupskie spotkania doktorantów-historyków II.
 • Nie widzę problemu – jakość życia osób z dysfunkcją narządu wzroku
 • Sesja naukowa towarzysząca z wydaniem księgi pamiątkowej ś.p. prof. Michała du Valla
 • II Konferencja inżynierska „Badania techniczne w stacjach kontroli pojazdów”
 • III Kursokonferecja HR team building „Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach Natura 2000 – zagadnienia edukacyjne działalności inwestycyjnej”
 • VI Konferencja Dydaktyczno-badawczo rozwojowa FUELS’ ZOOM 2015 – Paliwa XXI wieku
 • Dąb wczesnośredniowieczny – zapis poznania
 • Co i jak poznajemy przez obrazy? Filozofia kultury, estetyka i kognitywistyka wobec fenomenu poznania obrazowego
 • III Konferencja „IDEALNY PRACODAWCA – IDEALNY ABSOLWENT”, współfinansowana przez Unię Europejską ze środków EFS, w formalnych obszarach realizowanych projektów „Uatrakcyjnienie zajęć na kierunku Mechatronika na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej”, „Uatrakcyjnienie zajęć na kierunku Mechanika oraz Budowa Maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej”, „Uatrakcyjnienie zajęć na kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej” – zorganizowane przez Kierowników projektów
 • XVII Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Kurs Branżowy team building z cyklu „Zastosowanie Technologii Informacyjnych w Rolnictwie”