Międzynarodowe szkolenia sprzedażowe

 • Finansowanie kosztów zatrudnienia i szkoleń pracowników BGK oraz kosztów wdrażąnia działań realizowanych przez BGK w ramach działania 43 Kredyt technologiczny PO IG w 2009 roku
 • Foresight w zakresie priorytetowych i nowoczesnych technologii zagospodarowywania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego
 • HyperNET – ostatnia mila – szkolenia z przywództwa
 • nowoczesne rozwiązania słupów rurowych jako alternatywa budowy sieci najwyższych napięć – szkolenia interpersonalne i korespondencyjne szkolenia z zarządzania czasem
 • Integracja systemów informatycznych firmy Techweb Software Sp z oo oraz jej partnerów biznesowych w celu stworzenia nowoczesnego programu B2B – treningi biznesowe
 • Warsztaty Menedżerskie Na Pomorzu – szkolenia menedżerskie i pracownicze szkolenia sprzedażowe
 • Internet szansą dynamizacji Gminy Brańszczyk
 • elektroniczna platforma promocyjna oparta o moduł sztucznej inteligencji, przeznaczona dla podmiotów branży e-commerce, zwiększająca konwersję i przychody w e-handlu podmiotów zewnętrznych – treningi z zarządzania czasem
 • Kapitał dla innowacji w obszarze poszanowania energii – szkolenia firmowe
 • Kompozyty i Nanokompozyty Ceramiczno-Metalowe dla Przemysłu Lotniczego i Samochodowego (Akronim: KomCerMet) –
 • Krajowe Centrum Nanostruktur Magnetycznych do Zastosowań w Elektronice Spinowej – SPINLAB – szkolenia biznesowe
 • Nowe biomarkery dla diagnostyki wczesnych stadiów chorob układu krążenia człowieka
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – treningi interpersonalne
 • Ochrona patentowa interdyscyplinarnego modułu reaktancyjnego dedykowanego do bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej – treningi z konfliktów
 • OpenTravel – Otwieramy świat podróży: udostępniaj i poznawaj – warsztaty z przywództwa
 • Park Technologiczny – Miasteczko Multimedialne
 • Paszport do eksportu instrumetem wsparcia ekspansji zagranicznej firmy Tartak „GRAND” – szkolenia z asertywności
 • Polish-coursescom – koncepcja e-learningowa do nauki języka polskiego, jako języka obcego – szkolenia negocjacyjne
 • Poszerzenie oferty Global Pollena SA o modernizacyjne produkty do płukania tkanin
 • Produkcja opakowań kartonowych jednostkowych z zastosowaniem materiałów polimerowych jako warstw barierowych biodegradowalnych charakteryzujacych się zwiększoną odpornością na działanie pary wodnej, wody i tłuszczu w oparciu o innowacyjny proces produkcji – warsztaty menedżerskie
 • Przeprowadzenie badań nad nowym produktem – wielomodułowym terminalem radiokomunikacyjnym GSM-R/GSM/VHF – warsztaty firmowe
 • Rowój Firmy Grześkowiak Spółka Jawna poprzez eksport
 • Rozwinięcie importu do krajów UE poprzez uruchomienie technologicznej nowości – szkolenia sprzedażowe
 • wzmocnienie strategii działania eksportu usług wspierających handel uprawnieniami do emisji CO2 w BAC Sp z oo
 • skok technologiczny działalności B+R firmy Supo Cerber Sp z oo – szkolenia negocjacyjne
 • rozwój firmy Regis Sp z oo poprzez działalność importową
 • unowocześnienie firmy SERPOL COSMETICS poprzez import produktów w kierunku rynków UE – szkolenia handlowe
 • wzmocnienie strategii działania Infrastruktury Europejskiego Centrum Bioinformatyki i Genomiki
 • Sieć Aniołów Biznesu na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu – szkolenia zamkniete
 • SUW – Zintegrowany system wymiany wiedzy i udostępniania akademickich publikacji z zakresu nauk technicznych
 • TRANSFER WIEDZY I procedury DO PRZEDSIĘBIORSTW NA TERENIE POLSKI – szkolenia biznesowe
 • Uruchomienie e-usług polegających na promowaniu i informowaniu o ekologicznych procedurach budowlanych – szkolenia z delegowania
 • Wdrażanie planu dynamizacji importu
 • WIDOK – Własność Intelektualna: Doceniam – Ochraniam – Korzystam – szkolenia z komunikacji
 • Własność Intelektualna – niedoceniony potencjał przedsiębiorców – warsztaty z asertywności
 • wzmocnienie zarządzania – POT – 2010
 • Wyposażenie w sprzęt, materiały biurowe, wynajem powierzchni biurowej oraz leasing samochodu w IW – BGK w 2010 r – szkolenia z przywództwa
 • Wytworzenie kompleksowej e-usługi procesowania wystroju wnętrz – szkolenia z konfliktów
 • Zasystemowanie oraz uruchomienie nowoczesnego systemu sterowania elektrohydraulicznego zmechanizowaną obudową ścianową
 • pozyskanie i implementacja wielopoziomowego procesu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – treningi z przywództwa
 • Zoptymalizowanie procesu produkcji płyt styropianowych poprzez uruchomienie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych w poszczególnych elementach ciągu technologicznego – treningi z konfliktów}