Spotkania Team Building – Cykliczny Warsztat


Wszystkim niżej wymienionym bardzo składają wyrazy wdzięczności w imieniu Wydziału Zarządżania Organizacją za uwagę przeznaczoną na udzilone licencje i know how – podpisano: Walenty Rybiński, Leon Michalak, Wiliam Żurawski i Emil Łagodzki

 • MIĘDZY STADIONEM A TRYBUNAMI… SPORT, SPORTOWCY oraz POLITYKA W XX W., CZASACH NAJNOWSZYCH jak również OBJĘCIACH TOTALITARYZMÓW
 • Europejski Kurs Specjalistów Ds. Rozwoju Eventy Integracyjne
 • XIV Konferencja WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO
 • Ustawa metropolitalna – wyzwania, szanse jak również zagrożenia dla szybkiego postępu aglomeracji warszawskiej
 • XIV Międzyuczelniana Naukowa Sesja międzywydzałowa.
 • Specjalizacja regionalna- współczesne podejścia
 • „Szkoła wobec zjawiska ESL” – Seminarium integracyjne upowszechniające wyniki projektu RESL.eu
 • Międzynarodowa Szkolenie Symulacyjne team building – Kraje latynoamerykańskie w ujęciu prawnym, społecznym jak również filozoficznym
 • Studium Przypadku team building naukowe: KRAKÓW – METROPOLIA W 25. rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczpospolitej
 • VIII Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna konferencja z cyklu Kryzysy, katastrofy, kataklizmy: Kryzysy jako źródło zagrożeń jak również szansa na zmianę
 • KARMIENIE NATURALNE – ZDROWY START W PRZYSZŁOŚĆ
 • Gdańsko-Łódzkie Spotkanie team building Prawa Pracy
 • XIII Ogólnopolskie Spotkanie team building „Techniki Jonowe” połączonej z III „Zimową Szkołą Nanoinżynierii Powierzchni”.
 • III Ogólnopolskie Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne Metodologiczno-Dydaktyczne w Naukach o Bezpieczeństwie i Obronności nt. Bezpieczeństwo oraz Obronność – odkrywanie znaczeń, ujęcia: formalnoprawne, Laboratoryjno-badawcze oraz dydatkyczne