Scenki strategiczne – wykład mgr Spyra


Scenki szkoleniowe – bibliografia na szkolenie:

 • Symulacje Dla Niefinansistów
 • przeglad potrzeb infrastrukturalnych w obszarze dziedzictwa kulturowego, szkolnictwa artystycznego oraz infrastruktury kultury w Polsce w kontekście finansowania w ramach przyszłej perspektyw UE oraz zgodności z celami Strategii Europa 2020 i Inicjatywami
 • Gry menedżerskie , dr G. Kowalski
 • Biwakowanie w górach
 • Mały atlas szkoleniowy grzybów
 • Symulacje szkoleniowe , mgr E. Adamski
 • O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski
 • Ocena biznesowa projektów szkoleniowych konkursowych zrealizowanych w ramach Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Ocena biznesowa wpływu udziału w projekcie na sytuację osobistą i zawodową osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem uczestniczących w projektach szkoleniowych realizowanych w ramach Priorytetu VII w województwie łódzkim
 • Realizacja założeń Strategii Unii Europejskiej dla Rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: obszary osiągnięć POIiŚ
 • Województwo płockie – vademecum turystyczne
 • „Czy znasz gwarę Śląska Cieszyńskiego”
 • Baśnie z 1001 nocy: Aladyn i czarodziejska lampa – *.* (12)
 • Jak stałem się mordercą milionów – Marcin Deręgowski (454)
 • Kłamczucha – Małgorzata Musierowicz (1154)
 • Pod jednym dachem, pod jednym niebem – Stanisława Fleszarowa-Muskat (1971)
 • Wielki skok na pociąg – Michael Crichton (2109)
 • Wielkie sekretne widowisko – Clive Barker (2682)
 • Nie ma złota w szarych górach – Jack Yeovil (3520)
 • Twarzą do ziemi – Maciej Parowski (4016)
 • Trzej muszkieterowie – Aleksander Dumas (4851)
 • Scherwood (tom 2 – Maskarada) – Tomasz Pacyński (5900)
 • Pan Damazy – Józef Bliziński (6037)
 • Kobieta, mężczyzna i dziecko – Erich Segal (7082)
 • Gry z zarządzania , mgr B. Blacha