Literatura dla uczestników treningów – symulacje


Gry decyzyjne w naszym programie dla technologów będą bazowały na tym materiale teoretycznym.
Gorąco prosimy absolwentów naszych warsztatów i gier decyzyjnych w programie rozwoju kompetencji technicznych o opanowanie najważniejszych treści z opublikowanych na tej stronie źródeł po kursie Gry Menedżerskie.
Nadmieniamy jednocześnie, iż następujaca lista zawiera lektury wychodzące poza przerabianą na naszych szkoleniach wiedzę o symulacjach i służy do inspiracji w kwestii scenariusza wymyślanych przez Naszych Słuchaczy gier.

 • Szkolenie Cech Biznesowych w Dynamicznej Firmie, Grzegorz Turzeja
 • Szkolenia Projektowe, Łucja Dudeń
 • Budowa maszyn elektrycznych
 • Polski Fiat 125P
 • Podręcznik montera ręczny i elektromechaniczny urządzeń zab.
 • Gry decyzyjne – fundamenty teoretyczne
 • Maszyny komutatorowe dla automatyki
 • Pomiary w technice cieplnej
 • Termodynamika
 • Ochrona nóg
 • Sterowanie eksploatacją urządzeń
 • Aparaty elektryczne.Podstawy dobom i eksploatacji
 • Tablice stali zwykłej jakości
 • Wielki słownik z suplem.L-Z niemiecko-polski t.II
 • Elektroniczny kalkulator kieszonkowy
 • Encyklopedia świat w przekroju 1980
 • Fizyka metali
 • Jeżdżę samochodem 126p.Prot.nr 124
 • Maszyny i napęd elektryczny.Prot.nr 102-zamiany
 • Odbiór TV.Układy odchylenia poziomego
 • Energetyka dziś i jutro
 • Maszyny elektryczne w pytaniach i odpowiedziach
 • Organizatoryka
 • Przebudowa i nowe myślenie dla naszego kraju i dla całego świata
 • Ochrona pracy w reformowanej gospodarce
 • Prawo wynalazcze
 • Vademecum ochrony pracy
 • Przyrządy półprzewodnikowe MOS
 • Word Perfect.
 • Quick BASIC
 • Poradnik montera elektryka
 • System DOS dla początkujących wersja 5.0 84str.,20cm.
 • Sztuka zarządzania finansami. 179str.,24cm
 • Adsorpcja jonów na węglu aktywnym 217 str., 20 cm
 • Naprężenia cieplne 340 str., 24 cm
 • Technika tyrystorowa Wyd.III 367 str., 24 cm
 • Geografia ekonomiczna – maturzyści, kandydaci na studia Wyd.II 284 str., 24 cm
 • Słownik pięciojęzyczny Technika mikrokomputerowa 232 str., 21 cm
 • Rysunek techniczny Wyd.XX 207 str., 20 cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Silniki skokowe 243 str., 20 cm
 • Nadprzewodnictwo 101s 24cm
 • Historia vademecum maturzysty Wyd 1 511s 20cm
 • Proces karny Zarys systemu 537s 24cm
 • Optima v.2.0 uniwersalny analizator układów elektronicznych USE
 • Samochody osobowe cz.8 Opisy techniczne i dane regulacyjne 232 str,24 cm
 • EXCEL dla Windows 95 248 str,24 cm
 • Elementy prawa dla ekonomistów wyd 11
 • Opis pakietu Paradox w.4.0 245 str. 20 cm
 • Historia prawa Wyd.V 403 str,24 cm
 • Człowiek istota społeczna Wyd.V 575 str, 20 cm
 • Windows 95 PL 172 str, 24 cm
 • Słownik obrazkowy niemiecko-angielski
 • Nowoczesne metody doboru i oceny personelu
 • Nauka administracji 191 str, 21 cm
 • Układy scalone – Poradnik, naprawy magnetowidów cz.III 223 str, 20 cm
 • Administracja publiczna – zagadnienia ogólne 307 str, 24 cm
 • Publiczne prawo gospodarcze 666 str, 24 cm
 • Leksykon uniwersalny A-Ż t.1 1096s 30cm
 • Mikrokontrolery jednoukładowe rodziny 51 580s 23cm
 • Zadania rysunkowe z rozwiązaniami Przekroje z ćwiczeniami 103 str, 24 cm
 • Ochrona środowiska w gazownictwie i wykorzystanie gazu. 443s 23cm
 • Wielki słownik polsko-angielski A-Ó 800 str, 24 cm
 • Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych