Pomoc pieniężna na kursy dla firm

Ogłaszamy iż w ramach funduszu unijnego „Śląski Program Regionalny” na dwudniowe Szkolenia Sprzedaż dotację nabywają następujące przedsięwzięcia:

 • Cykl Szkoleniowy dla Menedżerów w spółce ZUT PSS
 • Cykl Szkoleniowy z rozwoju efektywności impulsem innowacji.
 • „Lepszy internet”
 • „Poznaj świat. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Tarnowskich Górach”
 • zoptymalizowana masowa gra mobilna kluczem do e- intensyfikacji Perfect Games Jasiński, Parobczy, Wilkowski Sp. J.
 • nowoczesny, Inteligentny Układ Redukcji Mocy Opraw Ulicznych firmy MICROMEX
 • opracowanie technologii wytwarzania produktu leczniczego zawierającego steryd wziewny w systemowym technicznie inhalatorze proszkowym.
 • opracowanie i implementacja innowacyjnych turbin wodnych w spółce Enerko Sp. z o.o.
 • sporządzenie I uruchomienie NOWYCH PRODUKTÓW DO POMIARU DŹWIĘKU I DRGAŃ
 • opracowanie i uruchomienie ulepszonych produktów leczniczych o wysokiej dawce terapeutycznej.
 • sporządzenie optymalnych konstrukcji typoszeregów sprężarek i dmuchaw promieniowych dużej mocy
 • opracowanie standardów wymiany danych w celu zintegrowania niezależnych procesów komputerowych do rozliczania kosztów zużycia ciepła.
 • opracowanie założeń badawczych oraz konstrukcyjnych prototypu nowego typu tomografu EPR do obrazowania komórek nowotworowych i miażdżycowych
 • platforma mobilna MojRachunek.pl do zdalnego opłacania rachunków.
 • reorganizacja i integracja modelów informatycznych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
 • system monitoringu pojazdów firm transportowych Net Line
 • system wraz z biblioteką modułów dla nowoczesnej analizy i interaktywnej syntezy ruchu postaci ludzkiej
 • utworzenie płatnej aplikacji do analizowana opcji giełdowych udostępnianej poprzez internet.
 • wdrożenie serwisu SUPEROFERTY.net “ wdrożenie nowej e-usługi w zakresie zarządzania informacjami w obszarze handlu tradycyjnego
 • implementacja koncepcji dynamizacji eksportu ALVO Grupa Gastrometal
 • wdrożenie modelu informatycznego klasy ERP podstawą intensyfikacji współpracy B2B.
 • uruchomienie do produkcji nowoczesnego stopnia sprężającego
 • wypracowanie nowoczesnego portalu płatności masowych ExpertPoint.pl
 • zbudowanie elektronicznego procesu ewidencji i planowania działań z funkcjonalnością giełdy elektronicznej usług
 • zbudowanie elektronicznego serwisu technologicznej rejestracji oprogramowania modelów bezpieczeństwa danych
 • wypracowanie zdalnego serwisu publicystyczno-informacyjnego Radio WNet

  Tagi: szkolenia zamknięte, szkolenie kadr