Scenki z zarządzania – problematyka do pracy zaliczeniowej


Potwierdzamy iż na studiach Edukacja Innowacyjna i Symulacje Integracyjne proponuje się prezentowane na niniejszej liście zagadnienia do pracy dyplomowej:

  • symulacja menedżerska – „Święta Bożego Narodzenia w Polsce i Szwecji” i „Globalizacja współczesnego świata”
  • gra słownikowa : „Tekst tajny – socjolekt więzienny. Przenikalność prasy więziennej do języka współczesnej młodzieży ” oraz „Źródła i znaczenie fantastyki w twórczości Adama Mickiewicza (na studium przypadku II cz. Dziadów)”
  • symulacja decyzyjna : „Gniezno jako ośrodek europejskiej tożsamości kulturowej” i Gry Symulacyjne W Produkcji i „Od portretu do ikony. Początki sztuki sakralnej”
  • symulacja komunikacyjna – „Zjawisko narkomanii w Polsce” i „Atereotypizacja roli Kobiety w polskiej reklamie telewizyjnej”
  • symulacja lingwistyczna – „Konstantyn Wielki. Miedzy religią chrześcijańską a starorzymską” i „Inkwizycja jako instrument polityczny i społeczny działalności Kościoła Katolickiego w wiekach średnich”
  • gra komunikacyjna – „Koncepcja państwa w expose polskich Prezesów Rady Ministrów po 1989 roku” i „Wątki apokryficzne w powieści Mistrz i Malgorzata Michała Bułhakowa”
  • gra biznesowa – „Pokrywa śnieżna w Polsce” i „Rola sloganu w reklamie”
  • gra słownikowa : „Ekumeniczny wymiar pontyfikatu Jana Pawła II. Pielgrzymki Jana Pawła II na Bałkany” i „”Utkana z prawdy, a nie ze zmyślenia”. Literatura sfery dokumentu osobistego”
  • gra strategiczna : „Media – wszechstronnie wykształcony pedagog, czy zły doradca życiowy? – Wpływ prasy młodzieżowej na zachowanie nastolatków” i „Małzeństwo prawosławne i katolickie – porównanie kultur Wschodu i Zachodu”