Gry integracyjne – tezy do pracy zaliczeniowej


Zawiadamiamy iż na kursie Trening Kreatywny i Symulacje Eksperymentalne zalecamy poniższe tezy do zaliczenia:

  • symulacja strategiczna : „Herodot w „Podróżach z Herodotem” Ryszarda Kapuścińskiego” i „Postacie literackie w polskiej reklamie telewizyjnej”
  • symulacja kreatywna : „Homoseksualizm we współczesnej polskiej przestrzeni kulturowej” i „Problemy polityczno-spoleczne Polski lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, zawarte w utworach zespołu Kult w latach 1986-2001”
  • zabawa edukacyjna – „Filmowy wizerunek postaci Jamesa Bonda” oraz Gry Symulacyjne oraz „”Łuk” Juliusza Kadena Bandrewskiego – powieść kobieca?”
  • zabawa zespołowa : „Mityzacja rzeczywistości w dostępnych utworach Tadeusza Nowaka” i „Od tradycji pogańskiej do kultury chrześcijańskiej Europy środkowo-wschodniej. Działalność chrystianizacyjna Cyryla, Metodego i św. Wojciecha”
  • gra strategiczna – „Kreacja mężczyzny w dowcipie internetowym” oraz „Wpływ teologii pozytywno-kontrowersyjnej na twórczość Piotra Skargi”
  • zabawa zespołowa : „Kategorie płci w twórczości filmowej Pedro Almadorovara” oraz „Pojęcie sprawiedliwości”
  • symulacja kreatywna : „Rozpad Jugosławii i udział wspólnoty międzynarodowej w konfliktach pod koniec XX wieku (od 1991 – współczesności)” i „Święty Sawa i ród Nemanjiciów – między serbskim prawosławiem, a Świetosawiem”
  • gra zespołowa – „Językowy stereotyp blondynki” oraz „Prywatność w cyberprzestrzeni Weryfikacja na podstawie portalu społecznościowego Facebook”
  • zabawa menedżerska – „Muzeum Wincentego Pola w Lublinie – struktura sezonowa odwiedzających” i „Dziennik Wacława Niźyńskiego”