Symulacje szkoleniowe – tezy do pracy zaliczeniowej


Ogłaszamy iż na programie Edukacja Innowacyjna i Gry Doświadczalne zalecamy nizej wymienione książki do pracy dyplomowej:

  • gra lingwistyczna – „Wykorzystanie reklamy w marketingu politycznym” oraz „Charakterystyka nacjonalizmu szwedzkiego”
  • zabawa kreatywna : „Wybrane pojęcia retoryki w tradycji antyku i średniowiecza” i „Wpływ reklamy na młodzież”
  • zabawa komunikacyjna : „Liryka dekadencka i odrodzeńcza Leopolda Staffa na tle poezji młodopolskiego Lwowa literackiego” i Symulacje Biznesowe oraz „Szaleństwo w literaturze rosyjskiej XIX i XX wieku na studium przypadku życia oraz twórczości ocenianych pisarzy epoki”
  • symulacja biznesowa : „Sceny dantejskie w grafikach Salvadora Dalego” oraz „O zamążpójściu – sytuacja kobiet w Anglii na rzełomie XVIII i XiX wieku na podstawie twórczości Jane Austen”
  • symulacja lingwistyczna : „Komunikacja czy manipulacja w mediach. Wybrane aspekty socjologiczne i psychologiczne” oraz „Nazwy ulic w Międzychodzie w aspekcie historycznym i kulturowym”
  • zabawa kreatywna – „Tro Breizh – szlakiem siedmiu świętych” i „Renesansowa koncepcja człowieka na modelu Trenów Jana Kochanowskiego”
  • zabawa biznesowa : „Bunt przedmieść Paryża z listopada 2005 roku w zwierciadle prasy francuskiej na tle porównawczym” oraz „Jana Kochanowskiego pytania o sens egzystencji”
  • symulacja komunikacyjna – „Zróżnicowanie opadów na terenie Polski” oraz „Monografia hydrograficzna gminy Jedlińsk”
  • zabawa językowa – „Strzałkowo w przestrzeni wieków” oraz „Fotometeory i ich charakterystyka”