Oceny – szkolenia z negocjacji – Training School

Ranking zgłoszonych wnioskodawców w programie dotacji Brytyjskiego Grantu Kapitałowego:

  • C9/L/PODLASKIE-, Innowacyjny proces doczołowego zgrzewania płyt z tworzyw wielkocząsteczkowych umożliwiający produkcję ulepszonych wyrobów: zbiorników magazynowo–procesowych i aparatów technologicznych., LECH-PLAST TYCZYŃSKI GOTWALD-TYCZYŃSKA SPÓŁKA JAWNA, Dla tego wniosku zatwierdzono subwencję na gry team building. Dofinansowane w tym projekcie szkolenia z komunikacji najlepiej zrealizuje trener mający dobre opinie.
  • AG7/T/OPOLSKIE-, poprawa konkurencyjności sektora MŚP poprzez macierzowe przeorganzowanie innowacyjnych produktów prozdrowotnych, CZANIECKIE MAKARONY , Dla tego projektu zatwierdzono finansowanie na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener HR: Szymon Santorski. Zalecane szkolenia biznesowe w instytucie ODiTK
  • G4/M/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez unowocześnienie innowacji, ZAKŁAD PRODUKCJI FORM „ŁABĘDY” , Dla tego aplikacji ogłoszono dotację na gry team building. Rekomendowany trener przywództwa: Szymon Herra. Zalecane treningi menedżerskie w fundacji Certes
  • 5/J/LUBUSKIE-, Innowacyjna terapia widzenia, czyli zakup najnowocześniejszej technologii przez Klinikę OKULUS Sp. z o.o., Klinika OKULUS Sp. z o.o., Dla tego zgłoszenia zaakceptowano subsydia na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Wojciech Tymochowicz. Zalecane szkolenia handlowe w firmie IBD Business School
  • 3/H/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, wzmocnienie konkurencyjności oraz innowacyjności spółki poprzez przystosowanie do potrzeb na rynek nowych produktów o podwyższonych cechach jakościowych., „CD” SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego wniosku ogłoszono dotację na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener przywództwa: Andrzej Skała. Zalecane szkolenia biznesowe w firmie GFKM
  • B7/P/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, macierzowe przeorganzowanie innowacyjnej technologii nestingu szansą na rozwój firmy, ZAJĄCZKOWSKA ALEKSANDRA „DOM DREWNA”, Dla tego projektu ogłoszono dotację na gry biznesowe. Rekomendowany trener HR: Andrzej Herra. Zalecane szkolenia handlowe w spółce Profess
  • 8/H/OPOLSKIE-, Innowacyjny dentysta, czyli zakup specjalistycznego sprzętu diagnostyczno-leczniczego w Prywatnej Praktyce Dentystycznej Lek. dent. Daniel Dłucik, PRYWATNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNA DANIEL DŁUCIK, Dla tego aplikacji przyznano środki na symulacje team building. Rekomendowany trener HR: Andrzej Tymochowicz. Zalecane treningi menedżerskie w instytucie Training Partners
  • HD3/Z/POMORSKIE-, skoordynowane uruchomienie innowacyjnej usługi szkoleniowej przy wykorzystaniu Wirtualnej Destylarni i Palarni Kawy, „DICTADOR EUROPE” SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego projektu zaakceptowano dofinansowanie na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener HR: Mateusz Tymochowicz. Zalecane szkolenia w instytucie ODiTK